sâmbătă, 19 decembrie 2009

1 Corinteni 13 pe limba căsniciei !


click pe imagine
O postare foarte frumoasă ! Felicitări Alexandru !

Să mai spună liber-cugetătorii mei că creştinii nu pot scrie şi lucruri admirabile ! Aceasta e dovada ! Aceştia sunt creştinii pe care îi iubesc şi  fac cinste numelui de creştin şi lui Iisus !


(1) Chiar dacă m-aş ruga în public, astfel încât să-i fac pe toţi să se simtă umiliţi în faţa evlaviei mele, şi chiar dacă aş vorbi în faţa altora cu cuvinte pompoase, încât să-i duc de nas pe toţi cu elocinţa mea, şi chiar de aş avea o voce încât să storc în biserică lacrimi din ochii bătrânilor şi aplauze din partea tinerilor, dacă nu-mi iubesc soţia, sunt egal cu zero.

(2) Şi chiar dacă aş predica în biserică sau aş da învăţătură la întâlnirile tinerilor şi aş fi tobă de Biblie şi teologie, şi chiar dacă aş fi nelipsit de la toate repetiţiile de cor şi fanfară şi din toate misiunile, ba chiar şi la înmormântări, dacă nu-mi iubesc soţia pe care mi-a dat-o Dumnezeu, sunt egal cu zero.

(3) Şi chiar dacă m-aş scula cu noaptea în cap şi aş pleca la lucru şi aş avea chiar două sau trei slujbe, ca să aduc bani în casă, şi chiar dacă m-aş duce să lucrez în Spania sau Italia, şi chiar dacă mi-aş face casă mare şi mi-aş putea schimba maşina tot la doi-trei ani, şi am avea toate lucrurile necesare în casă, şi am mânca măcar săptămânal la restaurant, dacă nu-mi iubesc soţia, e totul egal cu zero!

(4) Dragostea rabdă multe critici şi refuzuri, multe oboseli ale partenerului, încăpăţânări şi schimbări de planuri.
Dragostea iartă de fiecare dată, ştie să şteargă lacrimi şi să îmbrăţişeze, să îmbărbăteze şi să restaureze. Dragostea ştie să jertfească din timpul şi activităţile ei plăcute, chiar şi atunci când ceea ce face nu trezeşte în ea entuziasmul pe care l-ar fi trezit activitatea ce şi-a propus-o.
Dragostea nu e invidioasă când partenera lui e considerată o soţie mai bună decât e el un soţ bun.
Dragostea nu îl consideră pe celălalt mai prejos ca valoare, daruri, aptitudini, sau ca fiind cel bun să asculte, nu să vorbească.

(5) Dragostea se spală pe dinţi, chiar şi pe picioare; nu-şi bate joc de tine şi nu te critică, nici nu te ia peste picior de faţă cu alţii.
Dragostea nu-l consideră pe celălalt un sclav care să slujească şi să-i împlinească toate poftele şi dorinţele.
Dragostei nu-i sare ţandăra de fiecare dată când celălalt nu îi face pe plac şi nu consideră că e buricul pământului, sau cel puţin al căsniciei.
Dragostea nu e răzbunătoare şi nici nu-i dă celuilalt de înţeles zilnic că „aşa cum faci tu, aşa o să-ţi fac şi eu”.

(6) Dragostea nu se bucură de necazul celuilalt, nici măcar atunci când acesta a dat cu capul în mod meritat; dragostea nu aşteaptă cu nerăbdare să păţească ceva partenerul, ca să-i poată arunca: „ţi-am spus eu că aşa va fi”.
Dragostea apreciază adevărul oriunde îl găseşte, chiar pe buzele partenerului care-i spune că a greşit.

(7) Dragostea nu trâmbiţează în public, nici celui mai bun prieten, greşelile partenerului.
Dragostea îl crede pe celălalt pe cuvânt şi nu ia atitudinea de agent FBI, de a-i urmări fiecare pas, doar se vor adeveri bănuielile lui.
Dragostea va nădăjdui în fiecare zi că celălalt va deveni mai blând, mai smerit, mai evlavios, mai iertător, mai înţelept, mai iubitor, şi nu îi va zice: „Tu niciodată nu o să…”
Dragostea suferă chiar şi nedreptăţile pe care i le face celălalt şi nu se transformă în ură, ci aşteaptă smerirea, împăcarea şi îndreptarea lucrurilor, înaintea lui Dumnezeu.

(8) Dragostea de felul acesta nu poate fi ucisă de nimeni şi nimic.
Căci aprecierile celor din biserică se pot duce; averea se poate pierde, iar realizările uita. Dar în căsnicie, ceea ce va însemna, va fi dragostea.

(9) Suntem chemaţi să ne implicăm în lucruri în parte şi să strângem bunuri în parte, dar să iubim pe de-a-ntregul.

(13) Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa că Dumnezeu ne va călăuzi în căsnicia noastră, speranţa că vom avea o viaţă fericită împreună, şi dragostea de azi, tare ca moartea şi ca locuinţa morţilor.
Şi, ziceţi şi voi dacă nu, asta contează cel mai mult !
 

Despre eul (ego-ul ) nostru !

  Una dintre creaţiile spirituale ale noastre, foarte importante din punctul meu de vedere , este eul (ego-ul ) nostru ! Zi de zi ne îmbogăţim sau sărăcim eul ( ego-ul ) nostru, prin adăugarea sau scoaterea unor tipare de gândire sau comportament . Putem adăuga tipare bune sau rele ! Pentru că sunt un admirator al modelului creştin, în sensul că trebuie urât tiparul de gândire sau comportament, dar nu omul, pentru care trebuie să ne rugăm sau să încercăm să-l convingem de nevalabilitatea sau falsitatea analizei sau credinţei sau credinţelor sale, cu calm şi respect, prin argumente de necombătut, voi insista des pe versete din Biblie, pe viziuni creştine asupra caracterului lui Dumnezeu, adaugând cele scoase în evidenţă de oameni inteligenţi şi destul de profunzi, din punctul meu de vedere, dar necreştini ( liber-cugetători , de exemplu, sau chiar atei ).
    Pentru a avea succes real în viaţă, aşa cum scotea în evidenţă domnul Pavel Coruţ ( un liber -cugetător ), în cărţile dumnealui, trebuie să avem solide cunoştinţe din domenii variate ca psihologie, logică, istorie, arheologie, fizică, astronomie, medicină, genetică, etc . Fără solide cunoştinţe în aceste domenii, chiar dacă avem conturi substanţiale în bancă, care să ne asigure confortul financiar necesar, nu ne putem numi oameni cu adevărat, luminaţi şi aparţinând acestui secol ! Deşi foarte mulţi creştini, au baza necesară în Biblie (Vechiul şi Noul Testament ), pentru formarea unui caracter frumos, pentru că ignoră aceste materii şi nu le acordă aceeaşi atenţie, ajung să emită teorii ştiinţifice (zic ei ), de care râd şi copiii inteligenţi ! 

   În 1 Corinteni 13 este descris caracterul lui Dumnezeu, prin lumina pe care o avea apostolul Pavel în mintea şi sufletul său . Este folosit ca şi cuvânt înlocuitor pentru Dumnezeu, cel mai drag cuvânt pe care îl are omenirea la acest moment ( iubirea sau dragostea ) ! Dacă un creştin îşi alege acele trăsături ca model (tipar) de caracter, de cum şi-ar dori să fie , nu cred că vreo fiinţă inteligentă are ceva de obiectat la trăsăturile de caracter scrise acolo. Înlocuind cuvântul „dragostea (iubirea)” cu „creştinul” sau „un om” avem ca model (tipar) de comportament următoarele calităţi : omul trebuie, pentru a avea un caracter pe placul lui Dumnezeu, să fie îndelung răbdător, plin de bunătate, să nu pizmuiască ( să invidieze ), să nu se laude, să nu se umfle de mândrie, să nu se poarte necuviincios, să nu caute folosul său, să nu se mânie, să nu se gândească la rău, să nu se bucure de nelegiuire, ci să se bucure de adevăr, să acopere totul, să creadă totul, să nădăjduiască ( spere ) totul, să sufere totul ! 
   Bineînţeles că aceste îndemnuri trebuie luate cu anumite amendamente...! Dacă crezi totul, de exemplu, rişti să devii, din punctul meu de vedere, un idiot şi chiar dacă această postură este văzută de mulţi creştini ca dovada maximă a credinţei şi apartenenţei la această religie, eu o văd ca o renunţare voită la această facultate dată oamenilor , raţiunea, de creatorii noştrii, de Dumnezeu direct sau prin fiinţe extraterestre în expediţie sau eşuate pe acestă planetă, ale căror urmaşi, din păcate, sălbăticiţi, suntem, şi motiv de desconsiderare din punctul meu de vedere ! 
 
    Un alt model dat creştinilor se află în 1 Timotei cap.3, unde se descrie, cum trebuie să fie episcopii şi diaconii într-o Biserică : „ 3:1 Adevărat este cuvântul acesta: "Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun."

3:2 Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii.

3:3 Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor (certăreţ) , nu iubitor de bani; 

3:4 să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa.

3:5 Căci, dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?

3:6 Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului.

3:7 Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi să cadă în cursa diavolului.

3:8 Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav,

3:9 ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat.

3:10 Trebuie cercetaţi întâi, şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi.

3:11 Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile.

3:12 Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste şi să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor.

3:13 Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus.

  Sunt şi învăţături date de apostolul Pavel femeilor, în aceeaşi epistolă, cu care nu sunt de acord, specifice acelor vremuri, în care femeia era considerată pe o treaptă inferioară bărbaţilor ( 1 Timotei, cap.2 :„ Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea.

2:12 Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.

2:13 Căci întâi a fost întocmit Adam, şi apoi Eva.

2:14 Şi nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. „


    Bineînţeles că astăzi interdicţia dată femeilor să înveţe pe alţii şi teoria greşelii Evei, prin care toate femeile sunt vinovate, este astăzi crezută doar de acei creştini pentru care eu am cea mai mică consideraţie ! În acelaşi capitol sunt versete care s-ar putea să placă multor bărbaţi, şi poate, şi femeilor :  1 Timotei 2:9 ...„ femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,

2:10 ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. „

    Avem , de asemenea o mulţime de proverbe în Biblie, care ne învaţă să fim harnici, să iubim cunoştinţa, ştiinţa, înţelepciunea , bunătatea, facerea de bine, aşa că pentru cei care doresc să caute tipare de comportament bune, le recomand călduros lectura acestor capitole din Biblie ! 


     Aşa cum observăm, chiar pentru liber-cugetători, cum sunt eu, Biblia poate fi o carte foarte bună, de unde te poţi inspira pentru a-ţi crea tipare şi modele de comportament corecte ! La ele adaug sfaturile, analizele, modelele autorilor mei de suflet Pavel Coruţ, Stephen Covey, Richard Wurmbrand, Serghei Lazarev, Eckhart Tolle, unii creştini , alţii nu şi fiecare la rândul său , poate adăuga autorii preferaţi din care să se inspire pentru a-şi crea un caracter de care să fie mândru (ă) ! 

    Un lucru este de notat şi eu îl găsesc foarte important, eul nostru, deşi ne este ca o carte de vizită şi ne reprezintă, aşa cum scotea foarte bine în evidenţă Eckhart Tolle, nu suntem noi ! Este o creaţie a noastră ! 
 În fiecare clipă, uneori inconştient (pe pilot automat, aş zice ) alteori conştient, în funcţie de împrejurări, de gradul nostru de conştienţă a eului nostru, a tiparelor noastre de comportament şi gândire, a culturii acumulate, alegem un tipar de comportament sau altul, o credinţă, concluzia unei analize făcute anterior din memorie, dar cum alegem să fim sau ce tipar de comportament urmăm, sunt creaţii anterioare, preluate inconştient sau conştient din ce citim , vedem, admirăm sau imităm ! Pe această realitate se bazează posibilitatea schimbării oricărui om,  în orice clipă, dacă tiparele lui de comportament sau credinţele îi sunt greşite, de aceea atât rugăciunea cuiva pentru cineva care greşeşte sau se comportă imoral sau ilegal are logica sa, la fel constrângerea în cazul infracţiunilor prin amenzi sau închisoare sau discuţiile cu cei care ascultă şi o altă părere decât cea formată sau acceptată ! 

   În lumea această există mai multe nivele de existenţă ! Deşi deasupra tuturor este Dumnezeu, imitarea unor comportamente din junglă, unde doar instinctul dictează, în lumea oamenilor dotaţi cu raţiune, trebuie pedepsită de toţi oameni conştienţi, prin toate formele de constrângere avute la îndemână, de la amendă sau oprobiu, la închisoare !  
  Suntem oameni dotaţi de Dumnezeu , în ultimă instanţă, cu raţiune şi în virtutea acestei facultăţi, nu avem voie să acceptăm ca reguli de viaţă, modelele junglei, unde cel mai tare este şef absolut peste cel slab, peştele mai mare îl mănâncă pe cel mai mic şi alte legi ale junglei, acceptate în lumea animalelor fără raţiune ! De aceea , deşi între noi s-au strecurat şi adoptă aceste legi mulţi dintre îmbogăţiţii , patronii  şi chiar conducătorii politici ai vremurilor noastre, pe ideea că „cine poate, oase roade” şi „ cel slab trebuie să se supună celui tare ", toţi cei conştienţi de această deviere regresivă, sălbatică trebuie să amendeze, prin orice mijloace, de la dispreţ, oprobiu public, la predarea lor organelor abilitate, pentru amendare sau închisoare, după caz, lucru care se întâmplă destul de rar spre deloc, în justiţia din ţara noastră, acesta fiind un motiv pentru care suntem în coada Europei, deşi cu o ţară bogată şi mulţi oameni inteligenţi ! 
     Aici creştinismul cu iertatul sau toleranţa oricărui păcat mi se pare în afara realităţii, atitudinea potrivită fiind una foarte combativă şi justiţiară ! Degeaba bagi la închisoare cei mai mărunţi dintre infractori şi laşi afară rechinii ! Din păcate, astăzi trăim într-o societate bolnavă, dar sper ca individual să se întâmple şi lucruri bune în viaţa unora dintre noi şi prin ambiţie, consecvenţă şi determinare în urmărirea şi împlinirea scopurilor pe care ni le-am propus, să ajungem să fim şi să avem ce ne-am dorit ! Am spus şi să avem, eu neavând nicio simpatie pentru cei săraci şi cinstiţi, întreţinuţi de alţii, din milă publică sau cum spun ei, de Dumnezeu ! 
Succes tuturor în odiseea lui personală !

  - Va continua ! -  

miercuri, 11 noiembrie 2009

Despre imensitatea spaţiului !click pe imagine
 
   Am intrat la prietenul meu Dan şi am văzut acest videoclip despre imensitatea spaţiului ! M-am făcut mic, mic ! Cred că nu ne dăm seama , când vorbim despre Creatorul Universului - Dumnezeu, cum îi spunem noi şi îi punem cuvinte în gură şi spunem că Dumnezeu a spus în Biblie asta şi asta, prin gura nu ştiu cărui om, care a trăit acum mii de ani în urmă sau încercăm să-l definim ! Dacă ce a creat este aşa, cam cum e El ?
   Poate doar dacă privim orice se spune bun, frumos sau util de către oricine , că e contemporan nouă sau a trăit acum mii de ani, ca venind de la Dumnezeu, în ultimă instanţă !

luni, 26 octombrie 2009

Despre rolurile şi măştile pe care le jucăm în societate !

 
     Foarte des auziţi această părere despre o persoană: că este o persoană falsă, că poartă măşti ! E bine să purtăm măşti ? Bineînţeles că nu ! Şi totuşi, de ce o facem ? Unii, pentru a fii politicoşi cu persoanele pe care nu le suferă, dar bunul simţ le spune că nu le pot ignora pe stradă sau pe holurile firmei şi trebuie să fie policoase, alţii din interes sau să nu-şi piardă posturile, alţii pentru că nu sunt mulţumiţi de performanţele eu-lui lor şi atunci proiectează o imagine falsă despre sine, o persoană fără probleme, „ care se descurcă ”, care face faţă cu succes provocărilor vieţii din această perioadă de criză, care nu are probleme nicăieri, nici în viaţa intimă, nici în cea profesională, oricare ar fi ea, o mască ce este pusă ori pentru a proteja un eu (ego) , mult mai mic şi cu mult mai multe probleme sau din sfidare sau ca armă împotriva celor care i-ar dori răul sau să fie şi cei sau cele pe care le cunosc, în starea mizerabilă sufletească sau socială în care se află ei sau ele ! Şi astfel, dacă priveşti de la o anumită înălţime, vezi o scenă de teatru în care unii sunt ei înşişi, în ciuda oricăror păreri ale celor din jur, invidiaţi, poate, în intimitatea lor, de cei care joacă roluri şi îşi pun măşti cu talent sau mai puţin talent ! 
    Pentru că Dumnezeu îşi caută locul în sufletul oricărei creaţii a Sa, vă pot asigura că nicio curvă, infractor sau orice categorie de persoane care calcă o lege divină, nu poate fi cu adevărat mulţumită, Dumnezeu şezând confortabil doar în sufletele împăcate cu ele însele, cu ce fac sau au făcut, cu ce gândesc sau au gândit despre orice, de la persoane până la orice situaţie de viaţă din prezent sau din trecut ! Aşă că, atunci când vă încearcă gândul că persoane care nu merită confortul pe care îl au sau îl afişează sunt mai fericite decât dvs, amintiţi-vă acest adevăr : nimeni nu poate fi fericit sau mulţumit cu adevărat, dacă nu este împăcat(ă) cu Dumnezeu în sufletul şi mintea lor ! Aceste persoane încearcă tot felul de tertipuri în discuţiile lor cu Dumnezeu, de la imposibilitatea acţionării în alt fel de cum au acţionat ele, până la încercarea de a explica lui Dumnezeu a junglei în care trăieşte, ca şi cum El, săracul , ar fi un ignorant al situaţiei în care trăieşte oricare din noi şi, cum altfel,  imposibilitatea de a obţine ce au obţinut, prin alte metode decât cele în care au obţinut ele(ei) acele avantaje, de la bani la orice situaţie materială, care le asigură confortul material şi sufletesc, de care au nevoie !

     Bineînţeles că nu poţi trăi cu sufletul în rai şi cu dracul, ca sursă de confort material şi financiar, şi atunci majoritatea persoanelor din această categorie îşi folosesc posibilitatea de a trăi în afara lor, a eului lor real, prin negarea oricărui gând pur şi concentrarea pe avantajele lor materiale şi sociale, care asigură corpului şi minţii lor deconectate de la Dumnezeu confortul necesar !

     Nu veţi întâlni nicio persoană fericită cu adevărat în această categorie, de aceea e nevoie ca acestea să se confeseze unei prietene sau prieten, mamei sau mai ştiu eu cui, căreia să i se justifice, iar ea(el ) să-i arate avantajele materiale şi sociale şi să-i prezinte în cele mai negre culori o viaţă de muncă cinstită, dar nefericite din cauza vreunui soţ care nu i-a adus bucuria sufletească firească, care să-i umple sufletul şi să-i aline durerile în momentele grele sau a unei copilării nefericite , întărindu-i, astfel, poziţia şi alegerea, în afara lui Dumnezeu, cu ajutorul unor astfel de substituţi, nu neapărat răi, cât inconştienţi !

    Ce sentimente şi gânduri trebuie să avem pentru aceste persoane ? Pentru cele inconştiente de măştile şi rolurile, care le joacă, supunându-se doar ego-urilor şi minţilor lor inconştiente şi pervertite, în căutarea unei linişti materiale, cu orice compromis, nu putem avea decât milă şi compasiune şi dacă, vreodată, avem puterea şi ocazia să le facem conştiente de inconştienţa lor şi să le trezim, aducându-le la gândirea corectă a lui Dumnzeu asupra vieţii lor şi a ceea ce trebuie să facă, să o facem din toata inima şi cu toată speranţa şi înţelegerea pentru poziţia ingrată, în care se află !

    Pentru cele sau cei care îşi asumă faptele şi metodele drăceşti, imorale şi le acceptă şi sursa şi metodele de acţiune, nu putem avea decât un sentiment de părere de rău pentru devierea lor de la metodele de acţiune normale, morale şi fireşti, dar şi o atitudine combativă, prin orice metode, de la ironizare la demascarea publică sau faţă în faţă, a eului nociv şi drăcesc pe care îl poartă şi marginalizarea în afara grupului dvs de cunoştinţe, amici, prieteni, cu amendamentul că ştim măcar, că aceste persoane îşi folosesc Liberul Arbitru , dat în dar de Dumnezeu, pentru că ne-a creat fiinţe libere, pentru a-i  reprezinta pe cei care i se opun lui Dumnezeu şi moralei normale din societate, numiţi popular de noi draci sau Satana , ca simbol al Împotrivitorului lui Dumnezeu şi, mai mult , ca şi sursă a înşelării şi păcălirii acestor persoane cu avantajele materiale şi sociale imediate de către creştini, musulmani şi alţi practicanţi ai unor religii derivate din aceste mari religii !

    Un lucru trebuie să înţeleagă oricine alege aceste căi, din inconştienţă sau judecată superficială, că în oricare caz, ei sau ele şi-au dat consimţământul , deci poartă întreaga vină, nimeni neputând călca o lege morala, etică, socială, dacă nu-şi dă consimţământul inconştient sau conştient, cu toate consecinţele, care derivă din aceasta !

    Creştinii au pentru aceşti oameni o ofertă, jertfa lui Isus, care a plătit faţă de Dumnezeu plata pentru păcatele întregii omeniri, în credinţa lor şi în schimbul acceptării acestei jertfe, îi roagă să se întoarcă la ascultarea vocii lui Dumnezeu, care este în orice om ! Eu le ofer acestor oameni şi soluţia lui Eckhart Tolle: conştientizarea şi renunţarea la identificarea cu acest ego corupt şi pervertit şi cu gândurile care îi sprijină şi îndreptăţesc acţiunile şi ţinând cont că, în realitate, SUNTEM PERSOANA DIN CLIPA PREZENTĂ , să ne întoarcem urechea interioară spre vocea acelei PREZENŢE DIVINE DIN NOI, care nu impune, pentru că ne-a creat fiinţe libere, dar care ştie mai bine decât oricine, cum să ne trăim viaţa aici pe Pământ, fiind Dumnezeu , deci atotputernic şi atotştiutor şi ne poate transforma în persoane de ale căror acţiuni şi gânduri să fim mândri , fiind în concordanţă cu cele mai intime şi pure gânduri ale fiinţei noastre !

duminică, 25 octombrie 2009

Despre etichetări, vindecare prin autosugestie şi arvuna Duhului Sfânt - Liniştea interioară !

    Mulţi dintre noi am auzit în jurul nostru sau ni s-au pus etichete, de genul : „ eşti un prost ”, „ nu te pricepi la nimic” , „ nu înţelegi nimic ” sau din contra : „ eşti deştept, frate, bravo, mi-a plăcut ce ai zis ! ” .Am să studiez puţin etichetările negative !     Dacă aceste etichete negative sunt adresate tinerilor sau copiilor fără o personalitate puternică sau o conştiinţă personală puternică, care să replice în forumul lor interior( în mintea lor ), că nu-i adevărat, că ei sunt mult mai mult decât acea etichetă jignitoare a vreunui profesor sau coleg, riscă să se identifice cu acea etichetă şi ea să devină, prin autosugestie şi autoprogramare mentală, program de viaţă pentru acea persoană ! Acelaşi lucru este valabil şi pentru cei maturi şi în cazul altor genuri de etichete , de exemplu, la doctori , când, doctori inconştienţi pun diagnostice foarte dure, uneori mortale, fără să precizeze din orgoliu , că ştiinţa lor medicală nu poate rezolva acea boală incurabilă, dar că orice e posibil la Creatorul acestui Univers, Dumnezeu cum îl numim noi şi cu o gândire şi speranţă nestrămutată în Bunătatea şi Bunăvoinţa infinită a lui Dumnezeu pentru toţi oamenii, inclusiv cei răi, acea persoană se poate vindeca sau ameliora vizibil starea de sănatate, dacă se sugestionează, şi crede, zi de zi, că Dumnezeu îi iubeşte, oricât de răi ar fi, oricâte greşeli ar fi făcut, că le vrea binele şi să fie sănătoşi, astfel programându-se mental pe o spirală cu mari şanse de vindecare, oricum infinit mai bună decât a celor care acceptă etichetele fără vreo şansă de vindecare, cum din păcate , fac greşeala mulţi bolnavi, în cazul bolilor incurabile sau foarte greu vindecabile !

      Pentru cei care au fost gravi bolnavi, dar au fost creştini fervenţi, practicanţi ai vreunei religii sau persoane care au crezut în autosugestia pozitivă din tot sufletul lor, sau, pur şi simplu, oameni conştienţi de stările lor interioare, putând face diferenţa în timpul bolii, între starea lor fizică generată de boală, starea lor sufletească, influenţată de boală şi de credinţele lor şi acea stare independentă şi de boală şi de durere şi de ei înşişi, unde dacă gândeau pozitiv, acel for interior se simţea liniştit şi nu părea afectat de boală în nici un fel ! Acest for interior este foarte bine întreţinut printr-o gândire pozitivă, deoarece orice gând negativ acceptat ca realitate, orice rebeliune împotriva lui Dumnezeu în capul nostru, poate face ca acest for interior, unde simţim acea linişte divină , să se dizolve sau să-şi piardă din consistenţă, până la nivelul la care nu mai auzim decât propriile gânduri şi propriile lamentări ! Toţi oamenii care îşi descoperă acest for interior al liniştii, neinfluenţat de boală sau de durerea fizică sau sufletească , încep să se vindece sau să-şi amelioreze starea de sănătate sau să trăiască într-o stare şocantă pentru toţi cei care nu cunosc acest for !  

     Mulţi dintre dvs au văzut bolnavi  care vă zâmbeau , erau foarte liniştiţi şi împăcaţi cu oricare dintre evoluţiile bolii şi chiar dacă fizic sufereau, vedeai pe faţa lor o persoană , care nu se identifica cu boala, decât poate, când durerile erau foarte mari ! Aceste persoane care au descoperit acest loc, acest for interior şi această linişte, au descoperit ,ceea ce creştinii numesc acea arvună dată de Dumnezeu celor care îl caută, acea prezenţă palpabilă a Duhului Sfânt în ei ! Odihnindu-şi mintea şi sufletul în acest for, în această linişte, pot lua decizii mult mai bune, de cum să-şi abordeze vindecarea bolii şi viaţa lor , în general, în viitor !    Să ne întoarcem la cei etichetaţi jignitor de unii din jurul lor ! Pentru cei care au o Conştiinţă vie în capul lor, pot conştientiza că orice astfel de etichetă pusă şi crezută de cel care a făcut-o, îi limiteaza lumea celui care a făcut-o, fiecare dintre noi fiind mult mai mult decât o etichetă , oricare ar fi ea ! Cum spuneam ,probleme mari apar  când conştiinţa din noi e foarte diluată, datorită confundării şi identificării noastre cu gândurile noastre, cu etichetele noastre despre noi şi cei din jur, gânduri şi etichete, care nu exprimă realitatea nici a celor din jur, nici a noastră ! 

      Orice etichetă crezută devine program de viaţă şi autoprogramare în viitor ! De aceea, e bine tot timpul să avem conştiinţa treaza şi orice etichetă demoralizatoare din partea unor persoane, oricare ar fi ele, să fie contracarate cu adevăruri pe care le ştiţi despre voi şi care contrazic acea limitare !

      Pentru cei care au o părere proastă despre ei înşişi , e bine în cea mai mare linişte, când sunt singuri, să ia un caiet sau să mediteze , ce cunoştinţe sau trăsături de caracter sau de comportament le lipsesc pentru a avea o părere mai bună despre ei, să-şi creeze planuri de viitor în care acele cunoştinţe, deprinderi să fie asimilate şi însuşite într-un timp relativ mare, pentru a le proteja orgoliul blazat şi să-şi construiască autosugestii moralizatoare, pozitive, uşor de atins şi crezut, de genul : „ de la zi la zi sunt mai aproape de felul de comportament, de gândire, de acţiune, care mă face mândru de sine şi încet-încet nu voi mai fi omul pe care acum îl dispreţuiesc , ci voi avea motive concrete ,să fiu mândru de mine ” !
  Pentru creştinii care preferă versete din Biblie, le aduc aminte de  1 Corinteni 13:5 Dumnezeu( iubirea) nu se gândeşte la rău, care până la urmă înseamnă acelaşi lucru : să gândeşti pozitiv şi să nu-ţi faci proiecţii mentale despre viitor negative !

    Ca o concluzie generală, oricând veţi auzi etichete puse pe oameni, situaţii sau evenimente, conştientizaţi că întotdeauna mai există un alt punct de vedere, că orice persoană ,eveniment, situaţie e mult mai complexă decât pare şi că o detaşare şi înfrânare de la a o eticheta , e mult mai potrivită decât o reacţie emoţională imediată !

sâmbătă, 24 octombrie 2009

Cine sunt eu ?    De mii de ani oamenii şi-au pus această întrebare ! Eckhart Tolle spunea o pildă foarte interesantă în care o rază din lumina solară îşi căuta o altă identitate decât cea pe care o avea, şi anume, de rază de lumină ! Cât de uşurată s-ar simţi, acea rază de lumină, dacă ar constata sau conştientiza un lucru atât de simplu: că ea este ceea ce este, şi anume o rază de lumină şi nu îşi creează tot felul de identităţi false ? La fel şi oamenii au fost creaţi să fie persoane care să arate nenumăratele atribute, care de care mai frumoase, ale acestui Creator minunat, numit de noi , Dumnezeu !
    Dar, din păcate, mulţi dintre noi, cu mintea proprie, îşi creează identităţi false, mult mai mici, de foarte multe ori negative, identificându-se cu tot felul de modele, mai mult sau mai puţin luminoase ! Unii spun că sunt meseriile pe care le practică, alţii că sunt o frântură de inteligenţă pură , alţii idioţenia întrupată, când îşi recunosc, cu ajutorul Conştiinţei din ei, această fărâmă din Dumnezeu , dată fiecăruia din noi, câte vreo greşeală în gândire sau acţiune, care este mult sub standardele lor acceptate sau ştiute şi câte şi mai câte identităţi, mult mai mici decât îşi doreşte Dumnezeu pentru noi ! Cine suntem noi până la urmă ? Dacă un scriitor sau poet talentat, dar smerit, ar spune că el este un canal între frumuseţea lui Dumnezeu, aşa cum o văd ei, cu simţurile şi uneltele lor artistice şi lume, eu vreau să scot un alt atribut dat nouă, foarte bine ştiut de fiecare dintre noi, dar nu destul de bine conştientizat . Acest atribut este liberul arbitru , această posibilitate de a alege, de a ne identifica cu un gând, cu o analiză a minţii noastre, cu mintea noastră, cu meseria noastră, cu un sentiment sau o durere, cu o viziune sau model mai apropiat de Dumnezeu sau de drac !
     Noi suntem Cei care alegem ! Fiind cei care alegem, putem să ne schimbăm destinul în orice moment, alegând o altă cale decât cea pe care am mers până atunci, să nu ne mai identificăm cu povestea vieţii noastre, cu gândurile şi concluziile analizei minţii noastre, să nu ne mai identificăm cu acele etichete finale ale analizelor noastre, ci, să ne spunem acest adevăr : că nu suntem acea poveste, nu suntem acele etichete finale, ci putem să facem mult mai mult pentru noi şi cei dragi nouă, ca de exemplu, putem fi cei care îşi vor croi, din acel moment, cu lecţiile învăţate din trecutul lor, propriul destin, ajutat de Dumnezeu, care ne-a dotat cu această posibilitate şi atribut foarte important, după părerea mea şi a multor oameni, care şi-au schimbat destinul în bine: LIBERUL ARBITRU !
    Dumnezeu ne vrea liberi şi fericiţi şi, dacă credem ce spune apostolul Pavel, că Dumnezeu este plin de bunătate faţă de noi (1 Corinteni 13:4 ), atunci oricare ne-ar fi durerea şi credinţa că Dumnezeu ne pedepseşte pentru greşelile sau păcatele noastre, gândiţi-vă că Dumnezeu este Iubire şi vă doreşte binele, că este bun şi aceste atribute, Bunătatea şi Iubirea, nu sunt ceva trecător în caracterul Său, ci  constante eterne !

joi, 22 octombrie 2009

Despre Eckhart Tolle şi învăţăturile din Biblie !
    Pe zi ce trece, îmi dau seama cât de des am căzut în capcana propriilor gânduri, a propriilor sentimente, îndreptăţite de un anumit spirit justiţiar faţă de ce se întâmplă în jurul meu şi cât de departe, dar şi cât de aproape sunt de acea gândire, mult mai detaşată, mai pătrunzătoare, mai profundă, mai empatică şi cu un impact mult mai mare asupra celor din jur, care există în noi ! În fiecare din noi există o entitate mult mai deşteaptă decât noi, decât analizele noastre, care ne vorbeşte, dar de care ţinem cont atât de rar, unii din noi, datorită faptului că ne place să ne simţim îndreptăţiţi şi pentru că ne iubim atât de tare ! Cred că nu degeaba a spus Isus să-i iubim pe ceilalţi ca pe noi înşine ! După ce am citit cartea lui Tolle , „ Un pământ nou ", am conştientizat mult mai clar, diferenţa dintre vocea acelei Prezenţe din noi şi propriile gânduri, sentimente şi analize . Cred că nu există şmecher mai mare decât eul nostru, în a deturna atenţia de la ce trebuie să gândim , să facem sau să acţionăm ! Suntem ,aşa cum spunea Eckhart Tolle în cartea sa, inconştienţi atât timp cât ne reducem şi ne indentificăm cu propriile noastre gânduri, sentimente şi puncte de vedere ! Nu degeaba s-a rugat Isus pe cruce lui Dumnezeu cu cuvintele : „ Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac ! ", pentru că într-adevăr suntem inconştienţi, atât timp cât acţionăm după gândurile noastre egoiste şi limitate şi nu după gândurile lui Dumnezeu !
   Pentru cei care citesc cu atenţie Noul Testament şi învaţă să deosebească gândurile, acţiunile, sentimentele divine, de cele omeneşti, egoiste şi egocentrice, uşurătatea cu care pot deosebi între ele gândurile divine de cele egocentrice, omeneşti din mintea lor, este mult mai mare ! Că creştinii se simt inspiraţi de Dumnezeu, Isus, Duhul Sfânt, Fecioara Maria, sfântul Anton, Conştiinţă, „ inspiraţie ", „subconştient " sau orice nume îi dăm acestei Prezenţe din noi , nu contează, ce contează este doar ce spune această Prezenţă din noi şi cât de aproape sunt cuvintele ei de cele mai înalte lucruri pe care le ştim despre Dumnezeu, din Biblie şi din cărţile oricărui om inspirat de Dumnezeu !
   Oricum, practica spirituală  de a face diferenţă între ego-ul (eul )nostru, cu dorinţele sale egocentrice , cu plăcerile sale ciudate, pe care le găseşte în autocompătimire şi autoîndreptăţire( în cazul în care aşa sunt, putând exista persoane cu ego-uri spiritualizate,cu principii în acord, cu legile şi gândurile lui Dumnezeu ) şi gândurile acestei Prezenţe din noi, este foarte bună şi o recomand tuturor ! Sfatul meu, care este şi cel al lui Isus în parabola cu bârna din ochiul nostru, Matei 7:3 : urmăriţi-vă cu atenţie eul, tiparele de comportament şi de gândire şi când vedeţi diferenţe între ce ştiţi că ar trebui să fie comportamentul dvs  şi care este el ,de fapt, porniţi la schimbări fără resentimentul că pierdeţi ceva din dvs, pentru că , până la urmă, dorinţa noastră trebuie să fie să trăim după cele mai înalte standarde de comportament şi gândire pe care ni le-au oferit cei mai luminaţi oameni ai istoriei şi noi le recunoaştem, cu ajutorul Prezenţei din noi şi  acţionăm în consecinţă , fiind aşa cum Dumnezeu îşi doreşte să fim !

vineri, 16 octombrie 2009

EL SHADDAI - o melodie pentru Isus !      Mulţi astăzi au ajuns să-l cunoască un pic pe Klaus Johannis, dar nu mulţi ştiu că este un creştin dedicat ! Respectă nişte principii morale, rezultatele respectării acestor principii au adus Sibiului o schimbare în bine, în urma conducerii sale împreună cu a celor care îl sprijină la primăria din Sibiu şi astăzi toţi îi recunosc valoarea şi imaginea foarte bună ! Totul pleacă de la respectarea unor principii, în cazul dumnealui creştine ! Este o invitaţie pentru toţi cei care vor să fie respectaţi pentru ce fac, cum sunt şi ce lasă în urmă ! Am lăsat o melodie pentru Isus , cel ale cărui învăţături, îndemnuri morale îi schimbă cu adevărat pe cei care le respectă,  în ciuda oricăror presiuni de înregimentare ! Această melodie îmi mai linişteşte sufletul după mizeria din politică, pe care o văd zilele acestea ! Mulţumesc lui Isus şi celor care îi urmează învăţăturile şi aduc lumină în locul în care apar !

luni, 12 octombrie 2009

Despre autosugestie şi meciul Serbia-România, 5-0 !
   Există azi pe piaţă multe cărţi despre autosugestie . În principiu, metoda constă în repetarea de un număr de ori a unei formule de autosugestie, care conţine trăsături pozitive de personalitate sau o dorinţă de vindecare sau orice altceva . Metoda se bazează pe intrarea în subconştient a acestei formule, de unde să acţioneze ca un dinamizator al propriilor trăsături de caracter . Ce te faci însă, când ai o minte foarte puternică, care îşi cunoaşte stăpânul şi orice formulă îi pare minciună şi, mai degrabă, îi vine să râdă de ea, decât să şi-o însuşească ?

    Atunci cea mai bună soluţie rămâne conştientizarea trăsăturilor şi tiparelor rele de comportament sau cele care nu îl fac pe posesor să fie mândru de ele şi încercarea de identificare tot mai des cu observatorul şi criticul din noi, pentru a schimba, în timp, tiparele şi trăsăturile rele de comportament . Trebuie să avem mare îngăduinţă cu firea noastră, descoperirea tiparelor rele, după ce le-am conştientizat, să nu ne provoace abandonul luptei şi să veghem ! Oricum şi în Biblie , în 1 Corinteni 13:5, scrie că Dumnezeu nu se gândeşte la rău , aşa că gândirea pozitivă şi o concentrare pe  gândurile şi sentimentele bune, frumoase ,curate, înălţătoare din noi, nu ne poate face decât bine !

    Şi liber-cugetătorii şi creştinii îşi doresc un caracter de care să fie mândri, o persoană de care să nu le fie greaţă, când o privesc în oglindă sau pe care, să nu o scuze tot timpul cu alte persoane, faţă de care se simt superioare sau cu responsabilităţile, pe care le are în viaţă, pentru a-şi tolera viciile sau comportamentul imoral sau trăsăturile rele de caracter ! Deci, până la urmă, contează dorinţa de a fi un om de o anumită calitate, fiecare dintre noi ştiind, de fapt, cum suntem, dar dorindu-ne fiecare un caracter mai bun sau mai rău, după caz . 

   Zilele acestea am fost martor, destul de des, al unor atacuri asupra jucătorilor echipei naţionale, pentru înfrângerea din Serbia . Trebuie să aduc aminte că, identificarea pe o perioadă destul de lungă cu simbolurile naţionale sau cei care pierd în competiţii sportive, este o lipsă de mulţumire despre caracterul propriu până la urmă . Nimeni nu se identifică cu cineva care îl face de ruşine, mai mult timp decât e cazul, iar critica nu rezolvă nimic ! Nu mă interesează comentariile nimănui despre acest meci , dar aşa cum noi am bătut Germania acasă cu 5-1, în 2004, dând 4 goluri în prima repriză, aşa şi sâmbătă s-a întâmplat ca toate şuturile la poartă ale sârbilor să intre şi ale noastre, câte au fost, să fie rele ! Victoria asupra Germaniei de atunci nu a arătat că suntem de 5 ori mai buni decât Germania , cum nici victoria Serbiei nu a arătat că Serbia e Brazilia şi noi Azerbaijan, cum făcea paralelă Gheorghe Popescu . Pur şi simplu au avut noroc cu carul şi fiecare şut aproape, a fost un gol ! Eu îi rog pe jucătorii români, Chivu, Mutu , Coman şi ceilalţi să stea liniştiţi şi să-şi vadă de viitorul lor, pentru că toţi cei care s-au identificat cu echipa naţională şi acum se simt umiliţi , ar trebui să rămână aşa şi apoi, să se întoarcă la propriile personalităţi, de care să fie mândri sau nu ! Nu cred că germanii, după ce i-am bătut noi s-au dat de ceasul morţii ce echipă naţională au şi ce ciută a bătăilor a ajuns ! 

    Aşa s-a întâmplat, am luat bătaie, mergem mai departe . Toţi spun, cum, nu ştiu ce fotbalişti din trecut, făceau căcatul praf , iertată-mi fie expresia, dacă mai erau ei tineri şi jucau ! Să ne lase şi Cornel Dinu şi Gheorghe Popescu şi caşcheta pupătoare de iconiţe, Anghel Iordănescu, toţi deştepţii ăştia, cărora nu le mai ajungi la nas, de deştepţi ce sunt ! Nu ştiu nici un gol spectaculos, nici al lui Cornel Dinu, nici al lui Gheorghe Popescu, aşa că cine aruncă acum cu pietre, să se privească în oglindă şi să se vadă pe ei mai întâi ! Nu cred că este după Becali, persoană mai urâtă în ţară, ca şi Cornel Dinu, pentru ifosele sale de deştept naţional ! Aşa că declaraţiile acestui tip cu care orice român, mai deştept sau nu, se şterge la fund de greaţă, de declaraţiile lui pline de emfază şi de cuvintele lui scoase din cărţi să pară mai interesant, au pentru mine aceeaşi valoare ca şi a preşului de care mă şterg la intrare ! Poate chiar mai mică, preşul fiind util la ceva ! Dar şi-a dat şi omul cu părerea, nu ? Nu are voie ? Are, aşa cum şi eu am voie să vomit, când îl văd sau îi ascult comentariile, metaforic vorbind ... ! 

   Dragi români, lăsaţi aceste identificări tâmpite idioţilor şi golanilor de pe stadioane, care nu au altă valoare decât a echipei cu care se identifică ! Fiţi mândri de voi, de ce faceţi , de ce gândiţi, de cine sunteţi şi data viitoare când pierde echipa naţională cu 5-0, spuneţi-vă : Şi, ce-i cu asta ? Asta e, au fost mai buni ! Iar dacă vreun român calcă în străchini , cum a făcut Cătălin Moroşanu în Japonia, fiţi sigur că suferă el mai mult decât veţi putea dvs să suferiţi vreodată, cum sunt sigur că au suferit toţi jucătorii români de fotbal, care au jucat, măcar din orgoliu, dacă nu din alte motive ! 

  A câştigat Serbia ? Bravo lor ! Am pierdut noi, aşa, şi ? Eu rămân acelaşi şi la fel voi ţine şi la Mutu şi la Chivu şi la Coman şi la toţi membri echipei naţionale, care nu degeaba sunt acolo ! Au luat-o în freză ? Asta e, se mai întâmplă ! 
  Nu mă aştept ca acest articol să fie aprobat de mulţi, dar aşa cum ne bucurăm la victorii, să învăţăm să fim empatici cu jucătorii noştri şi când pierd, şi cu 10-0 să fii pierdut !  Chivu, Mutu, Coman, Maftei, Varga,Raţ, Marica,Rădoi, Apostol, Adrian Cristea, Ghioane, sus fruntea băieţi şi bărbaţi, un român e cu voi şi poate, nu sunt singurul !

sâmbătă, 10 octombrie 2009

Versete care îmi plac din Biblie ! De ce e Biblia frumoasă ?


 " Iubiţi-L pe Dumnezeu cu toată inima, cugetul şi mintea voastră ! " Ni se spune să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima şi mintea noastră ! Deci şi mintea şi creierul nostru îşi au o mare importanţă în creşterea noastră spirituală ! Întotdeauna mi-am dorit ca ceea ce cred să fie corect şi logic dar, din păcate, ceea ce nu am înţeles am combătut, nelăsându-L pe Dumnezeu să mă lumineze în timp asupra unei alte interpretări asupra unui verset sau altul ! Eram un tip impulsiv. Şi azi mai sunt uneori, când nu sunt atent la tiparele mele de comportament, în anumite situaţii sau la anumite vorbe, gesturi sau persoane ! Suntem robii tiparelor noastre de comportament! Reacţionăm după cum ne învăţăm de-a lungul timpului ! Pentru că am avut norocul de a avea de tănâr, contact cu cei care studiau Biblia şi pentru că m-a pasionat şi pe mine un gen de comportament de care să fiu mândru, mi-au rămas în minte destule idei foarte bune de cum e Dumnezeu din Biblie ! Mulţi oameni sunt de acord că descrierea lui Dumnezeu din 1 Corinteni cap. 13 e una dintre cele mai frumoase din lume  Marea problemă a celor care încearcă să devină creştini la maturitate este că, văzând cum e lumea din jurul lor, nu găsesc potrivit ca stil de viaţă întoarcerea obrazului şi suferinţa de dragul dogmei, să suferim şi noi un pic, aşa cum a suferit şi Isus pentru păcatele noastre! Dar Isus este descris ca un tip care şi-a arătat dreptatea şi cu biciul şi şi-a spus cu mult curaj părerea despre cei falşi, ipocriţi, şmecheri, profitori şi alte categorii pe care le avem şi astăzi în alte forme şi în alte haine!

  Astfel, încet, încet ,dintr-un critic al unor reacţii omeneşti ale lui Isus, am devenit un simpatizant al Lui şi acum pot spune chiar că îmi este un prieten! Îmi raportez des credinţele la cele ale lui Isus sau ale apostolilor şi încet, încet, mă schimb fără să-mi dau seama! Dacă dorinţa noastră sinceră este să fim mai buni şi Dumnezeu să fie mândru de ceea ce acceptăm ca şi credinţe de bază, vom găsi în Noul Testament, în învăţăturile, pildele lui Isus şi ale apostolilor săi Calea! Un lucru mare pe care l-a făcut cartea lui Eckhart Tolle , „Un pământ nou“, este acela că m-a învăţat să mă privesc din afară! În creştinism, Isus spune să ne lepădăm de noi! Apostolul Pavel a învăţat să nu mai trăiască el, ci Isus să trăiască prin el! Toate aceste căi nu sunt decât soluţii de a deveni mai buni, prin ieşirea din tiparele proprii de comportament, acea naşetere din nou, lucru pe care îl putem reuşi, privindu-ne din afară ori de câte ori avem ocazia şi adoptarea unor modele de comportament noi, creştine  Este omorârea Eului nostru şi înlocuirea cu un Eu mai bun, care se ghidează după reguli noi! Isus a murit pentru toate greşelile noastre! Aşa că, pornim la drum iertaţi de Dumnezeu, dacă acceptăm această credinţă! Restul depinde de noi! Renunţaţi la voi şi lăsaţi gândurile bune care le citiţi în Biblie să vă schimbe! Eul nostru şi tiparele noastre de comportament sunt sursa multor probleme din viaţa noastră! Renunţaţi la vechile tipare şi învăţaţi tipare noi! Priviţi-vă din afară cât puteţi de des şi, dacă descoperiţi ceva care nu vă place, lăsaţi acel tipar de comportament să moară, înlocuindu-l data viitoare cu un comportament nou, ajutaţi de gândul bun la care învăţaţi să apelaţi tot timpul ! El e în spatele Eului nostru şi nu aşteaptă decât să fie recunoscut! Citiţi Noul Testament şi Îl veţi recunoaşte din ce în ce mai des! Nu vă faceţi griji că aţi greşit sau că greşiţi! Important e să vă întoarceţi tot timpul spre Lumină, spre gândul bun şi, astfel, veţi căpăta liniştea promisă de Isus ca arvună şi conştiinţa că faceţi ce trebuie şi sunteţi cum trebuie! Bineînţeles, dacă am greşit faţă de cineva, trebuie să ne cerem iertare şi să încercăm să reparăm greşeala! Învăţaţi că nu contează Eul nostru, ci doar să conştientizăm că tot ce facem Îi place lui Dumnezeu ! Învăţaţi să vă obşnuiţi cu bucuria pe care o dă El, când îi respectaţi regulile şi, astfel, veţi înţelege ce înseamnă să-L gustaţi pe Dumnezeu !

miercuri, 7 octombrie 2009

Compact - Cântec pentru prieteni ! Paul Ciuci !
  Când eram adolescent , "Compact " era formația mea de suflet ! Dau mai jos linkurile către melodiile din albumul " Cântec pentru prieteni" cu Paul Ciuci !

COMPONENTA (1988)
 

 • PAUL CIUCI - vocal, chitara solo • CONSTANTIN CAMARASAN - chitara solo, vocal
  TEO PETER - chitara bas, vocal
  AUREL (RELU) VASILESCU - baterie, vocal
  VLADIMIR (VLADI) CNEJEVICI - claviaturi, vocal


  CANTEC PENTRU PRIETENI (LP 1988)  1. CANTEC PENTRU PRIETENI
  2. O NOAPTE SI-O ZI
  3. MI-E TARE DOR DE TINE
  4. DA-MI O VESTE
  1. JOCUL IELELOR
  2. CALATOR SPRE INFINIT
  3. INTOARCE-TE ACASA
  4. UN ALT INCEPUT


  COMPACT - CANTEC PENTRU PRIETENI
  Asculta mai multe audio Muzica


  Compact - O noapte si o zi
  Asculta mai multe audio Muzica  COMPACT - Mi-e tare dor de tine.
  Asculta mai multe audio Muzica


  Compact-Da-mi o veste
  Asculta mai multe audio Muzica


  Compact-Jocul Ielelor
  Asculta mai multe audio Muzica


  Compact-Calator spre infinit
  Asculta mai multe audio Muzica


  Compact - Intoarce-te acasa.mp3
  Asculta mai multe audio Muzica
   

  Compact-Un alt inceput
  Asculta mai multe audio Muzica

  Lara Fabian,Il Divo , Westlife şi Chayenne !

  Deşi am mai postat aceste videoclipuri, de ce să nu ne aducem aminte de ele, din când în când ,doar sunt atât de frumoase... !
  joi, 1 octombrie 2009

  Din înţelepciunea lui Eckhart Tolle  Nu de mult am citit o carte foarte bună „ Un pământ nou ” de Eckhart Tolle care mi-a întărit ideea că observatorul din mine nu e orişicine, ci o persoană foarte importantă ! Foarte mulţi dintre noi ne identificăm cu gândurile noastre, cu emoţiile noastre, mai puţin cu observatorul din noi ! Mă refer în situaţii de criză , preferăm să ne identificăm cu emoţiile noastre, cu ego-ul nostru decât cu observatorul din noi ! Observatorul din noi are o altă gândire decât ego-ul, eul nostru format de-a lungul timpului din percepţiile noastre asupra realităţii din jur, din emoţiile aferente acestor procese ! Mulţi dintre noi ajungem în anumite momente să privim în urmă şi să nu fim mulţumiţi de ceea ce am realizat ! Pentru cei care nu se identifică doar cu eul lor, ci trăiesc în prezent sau chiar în viitor prin proiectarea unor ţeluri şi obiective acolo, nereuşitele din trecut nu constituie o mare problemă ! Ei identificându-se în acel moment cu observatorul din ei şi nu cu ego-ul lor ,reuşesc să extragă din trecutul lor lecţii de viaţă şi învăţături care să-i ajute în viitor ! Dar foarte mulţi se identifică cu acea persoană care a trăit şi a făcut acele fapte şi nu cu observatorul din ei şi suferă foarte mult ! Multe din suferinţele noastre se datorează acestei identificări cu ego-ul nostru şi nu cu observatorul din noi ! Acest lucru se observă mai ales în situaţiile tensionate ! Oamenii calmi , cu sânge rece sunt cei care, în general se identifică cu cel care observă şi nu reacţionează emoţional identificându-se cu ego-ul (eul) lor ! Sfatul meu : daţi respectul care îl merită observatorului din voi , identificaţi-vă cu el ori de câte ori este cazul, pentru că gândirea şi emoţiile acestei persoane din noi sunt diferite de eul nostru şi de multe ori mult mai bune !


  duminică, 6 septembrie 2009

  Afectivitatea sub lupă ! Pavel Coruţ !  Astăzi am să comentez puţin un capitol din cartea „ Îngeri rebeli " şi anume, „ Afectivitatea sub lupă “ (pag.532 -537)! Este un capitol în care , spre deosebire de ideea corectă din creştinism, care îţi cere să te rogi pentru toţi oamenii, inclusiv duşmanii tăi sau oamenii ale căror tipare de gândire sau comportament le urăşti, sentimentul de bază care trebuie să guverneze în mintea şi sufletul nostru fiind iubirea, în cazul domnului Coruţ , li se dă voie, ba şi sunt justificate anumite sentimente negative ca dispreţul, ura, mânia justificată, repulsie, frustrarea, atât timp cât sunt ţinute în frâu de conştiinţă ! Iată explicaţia dânsului :   „ Un oprimat nu-şi poate simpatiza ori iubi opresorul, fapt pentru care o ură rece, calmă, ţinută în frâul conştiinţei este mai potrivită. (Un oprimat nu poate fi de acord cu faptele, gândurile opresorului, dar îl poate iubi, pentru că oricine se poate schimba, chiar şi în al 12-lea ceas - vezi tâlharul de pe cruce , de aceea trebuie să ne păstrăm mereu speranţa şi să ne rugăm pentru opresori , dacă avem o gândire creştină şi, din punctual meu de vedere, mai aproape de Dumnezeu, decât a domnul Coruţ ! ). E normal ca o persoană onestă să se indigneze de necinstea politicienilor şi a altor paraziţi furăcioşi ( paraziţi religioşi, speculanţi etc. ). Frustrarea generată de nedreptăţi sociale sau familiare poate fi transformată într-un afect stenic ( dinamizator ), care să ne mobilizeze pentru îndepărtarea cauzelor ei.(de acord cu dumnealui )        

        Dispreţul la adresa persoanelor bestializate este chiar normal şi recomandat, în toate formele posibile, începând de la diverse forme de ironie şi până la precizarea clară a atitudinii de respingere ...( nu sunt de acord cu această atitudine, nici chiar ironică, pentru că atitudinea ironică , deşi poate avea, pe undeva, speranţa în schimbare, în atitudine, a celui ironizat, nu arată dragoste şi înţelegere a celuilalt, chiar şi a inconştienţei lui, ci o atitudine de superioritate şi dispreţ, care mai degrabă îi pot dinamiza atitudinele reactive, chiar şi violente la adresa celui care ironizează şi mai puţin probabilitatea ca el să-şi schimbe atitudinea sau acţiunea, asta însemnând, de fapt, conştientizarea greşelii sale , care este o acţiune de iluminare, ce are la bază renunţarea la acel tipar de comportament sau de gândire, ceea ce prin ironizare este foarte rar  posibil ) şi la pag. 537-Sentimentele pot avea caracter stenic (întăritor, dinamizator, mobilizator ) sau astenic (demobilizator ), indiferent de polaritatea lor negativă sau pozitivă . Gândirea simplistă, influenţată mistic, tinde să dea caracter stenic numai sentimentelor pozitive şi astenic, ba chiar şi distructiv, sentimentelor negative. În realitate, sentimentele nu se supun acestei reguli eronate. De exemplu, în anumite situaţii, sentimentele negative au caracter stenic şi ne pozitivează acţiunile. ( sentimentele negative ne pot dinamiza acţiunile ,dar ele sunt încărcate de energie negativă, de superioritate sau dispreţ, care nu pot crea decât un ego încărcat negativ şi reactiv la adresa celorlalţi, în special a celor ale căror tipare de gândire şi acţiune le urâm, deci nu pot fi eliberatoare pentru cei care au generat acele acţiuni ).Ura împotriva agresorilor psihici şi economici ai naţiunii noastre ne mobilizează curajul de a lupta, eroismul, spiritul de sacrificiu, dorinţa de libertate şi demnitate (sclavii din semicolonia română nu au nici libertate reală, nici demnitate ). (trebuie să avem ură pentru faptele, gândurile eu-rilor lor inconştiente sau egoiste, nu pentru ei ca persoane . Trebuie să ne dorim ca toată lumea să facă fapte bune şi să revină la gândurile bune )     Frustrarea şi revolta împotriva actelor de injustiţie socială, ţinute sub control raţional, ne mobilizează să învăţăm, să muncim şi să acţionăm inteligent pentru îndepărtarea lor. Mânia declanşată de nedreptăţile unor şefi sau patroni, controlată raţional, ne poate propulsa în direcţii pozitive, cum ar fi : ne mobilizăm să-i depăşim în ierarhie, ne privatizăm şi câştigăm mai mult decât ei, transformăm mânia în dispreţ justificat etc. “

  marți, 1 septembrie 2009

  Subconstientul - prietenul sau dusmanul dvs ?


       Una dintre interpretările interesante ale domnului Pavel Coruţ este felul cum descrie dânsul creierul,in special creierul emoţional si subconştietul aferent ! Citez : "Creierul limbic(emoţional) este considerat naiv pentru credinta oarba pe care o manifesta si pentru credulitatea copilareasca fata de informatii despre care constiinta stie sigur ca sunt false.(pag.205-Ingeri rebeli). In continuare: "Subconstientul e mare amator de placeri fizice si morale.
       De pilda, ii plac mancaruri bune, mangaieri, atingeri placute, laude, vise placute, satisfactii sexuale, sentimentul de siguranta, imagini fermecatoare din natura, succese, mirosuri placute, emotii pozitive,vorbirea mangaietoare,muzica de calitate si multe altele.Cum se explica acest fapt ? Foarte simplu, amicii mei : in creierul limbic, isi au sediul instinctele primare (de hrana,de aparare,de reproducere), emotiile (pozitive si negative) si sentimentele. Din aceasta cauza, subconstientul ne cere imperios sa-i oferim placeri dintre cele exemplificate anterior, prin toate organele de simt: auz, vaz, gust ,pipait ,miros ,interoceptori, organe sexuale !"(pag.206-Ingeri rebeli)
         Am facut aceasta mica introducere cu acest citat,pentru a da o alta explicatie gandurilor noastre normale,dorintelor noastre decat cea cu dracusori care ne soptesc la ureche sa pacatuim in vreun fel sau altul ! Consider ,de aceea, foarte important preluarea de catre constiinta noastra, a credintelor de baza dupa care ne ghidam,pentru ca prin sugestionare repetata putem sa introducem in subconstientul nostru, reguli si credinte pe care ,de fapt ,nu le credem, dar pentru ca ne-am pacalit subconstientul cu idei de genul, daca le-au crezut atatia si astazi sunt milioane de oameni care cred aceste lucruri ,eu cum sa nu le cred,le-am adus o explicatie stiintifica de cum putem fii pacaliti de propriul creier(subcontientul) ,atunci cand constiinta noastra(mintea noastra) nu are ultimul cuvant !
       Aceste sugestii,credinte pot intra in subconstientul nostru si involuntar,de la bunici,profesori,preoti,pastori,calugari sau persoane care ne-au placut sau s-au comportat frumos cu noi in tineretea ,in viata de zi cu zi sau copilaria noastra si efectul in timp este ca ne este f greu sa ne conducem dupa credintele pe care doar mintea si constiinta noastra le aproba pentru ca din subconstient se ridica imagini mustratoare cu bunicii ,profesorii,pastorii,preotii,calugarii, care parca ne spun altceva!
          Cum spunea domnul Corut,subconstientul e naiv,crede tot ce-i spui,daca ii dai argumente cat de cat logice(nu neaparat adevarate) si astfel el poate aparea in timp ca un ingeras care ne mustra ca ne departam de la adevarata credinta !Sfatul meu este sa spuneti doar lucruri in care credeti cu adevarat,aveti argumente logice imbatabile si nu credinte bazate pe impresii din copilarie sau din viata de zi cu zi sau sub efectul lor psihologic din vietiile voastre !
        De aceea totdeauna cand cineva va fi logic si se va conforma cunostintelor si descoperirilor actuale din astronomie,psihologie,medicina,parapsihologie,istorie,arheologie,fizica,chimie,genetica,biologie,eu il voi asculta cu placere,dar voi fii f sceptic pt credinte bazate pe marturii subiective ale unor oameni de acum 2000 de ani sau din primele secole sau experiente subiective,care au explicatii psihologice f clare si simple ! De aceea va recomand cartile Ingeri rebeli si Secretele varstelor de aur,pt a va ajuta sa va curatiti subconstientul de credinte gresite,pe baza unor informatii ,sinteze,cunostinte din aceste domenii mentionate mai sus!
       Domnul Corut a facut un efort enorm,sintetizand din f multe carti de specialitate,plus contributiile proprii,pe intelesul tuturor ,aducand informatii utile pentru a va dezvolta normal,pentru a va folosi subconstientul sa lucreze pt dvs si nu impotriva dvs !E o recomandare simpla si o alternativa la cei care nu sunt pe deplin multumiti cu credintele lor religioase,ca baza in viata !

   As spune ca subconstientul mai poate fi denumit si ca al doilea eu ! Fiind o structura energetica si informationala isi ia informatiile din memoria neuronilor spefici din creierul nostru si prin conexiune energetica cu informatii compatibile sau imagini din mentalul colectiv de la persoane cu care suntem compatibile ! De aceea, e bine tot timpul sa ne verificam informatiile din subconstient ,din aceste memorii ale neuronilor nostri si in cazul in care gasim informatii sau credinte cu care nu suntem de acord, sa le eliminam prin constientizare ! E bine in viata sa traim cu credinte cu care suntem perfect de acord ,iar in cazul ca avem dubii intre credintele noastre si cele imprumutate din Biblie sau de la oameni in care am avut incredere (prieteni ,parinti, preoti ,pastori,profesori,mentori ) sa le supunem constientului nostru si sa ne intrebam, daca acestea sunt legile si credintele dupa care vrem sa traim !
    Nu ne vom putea pacali niciodata ! Daca anumite credinte nu vom dori sa le respectam ,nicio autosugestie din lume nu ne va apara de efectele ei, in cazul in care o aruncam undeva in subcontient ! Intotdeauna traim credintele cu care suntem de acord in sinea noastra si rareori ne mintim ca am vrea sa traim altfel !
    E bine ca Biblia sa fie studiata din toate punctele de vedere ,nu numai religios ,pentru a putea sa ne acceptam credintele cu care vrem sa traim din toata inima ! Altfel orice invatatura pe care nu o respectam ,dar care credem ca datorita Bibliei ar trebui sa o respectam, ne va atentiona si deseori ne va provoca neplaceri, chiar si toata viata uneori ! De aceea e bine ca aceasta carte sa fie studiata amanuntit, dupa toate stiintele (istorie ,arheologie , fizica ,astronomie ), pentru a putea intelege ca ea exprima credintele unor oameni salbatici de acum 2000 de ani pana la 4500 de ani si ,desi des, multe invataturi sunt morale si merita respectate ,personajele din ea nu sunt atat de divine, pe cat ne spun autorii lor ! Va invit la o lectura cu creionul sau pixul in mana , pentru a putea descoperi erorile  din ea ,pentru ca sunt convins ca invataturile bune se observa destul de uşor !

  marți, 25 august 2009

  Asasinii economici !

        Pentru cei care doresc să ştie cum lucrează membri ai guvernului S.U.A, faţă de preşedinţii aleşi democratic din ţările latine din America Centrală şi de Sud sau din Orientul Mijlociu, îi invit să urmărească aceste videoclipuri de pe Youtube! Ele sunt mărturiile unui fost „asasin " economic, John Perkins, în unele din aceste ţări, care a ales să spună adevărul! Am dat sub videoclipuri mărturia acestui om din filmul „Zeitgeist? Addendum " (filmul se poate vedea cu subtitrare în romana aici), mărturia aflată în film de la minutul 25 la minutul 41, pentru a găsi mai uşor această secţiune foarte interesantă!


  Corporatocratia - asasinarea economica - partea 1
  Corporatocratia - asasinarea economica - partea 2
  Corporatocratia - asasinarea economica - partea 3
  Corporatocratia - asasinarea economica - partea 4


   Nasterea asasinului economic -(marturia unui fost asasin economic ( John Perkins

      "Sunt douã metode de a cuceri si de a înrobi o natiune.  Una este prin sabie. A doua este prin îndatorare."  John Adams - 

      Noi, asasinii economici suntem,de fapt,responsabili pentru crearea primului imperiu global.Noi lucrãm în multe moduri diferite dar, probabil cel mai frecvent este sã gãsim o tarã care are resurse, cum ar fi petrol...  ... si apoi aranjãm un împrumut urias acelei tãri de la Banca Mondialã sau una din celelalte organizatii de acest tip.Dar banii nu ajung cu adevãrat în acea tarã.De fapt, ajung la marile noastre corporatii pentru a construi proiecte de infrastructurã în acea tarã. Centrale electrice, parcuri industriale, porturi... lucruri de care sã beneficieze corporatiile noastre si câtiva oameni bogati din acea tarã. Dar nu ajutã deloc majoritatea oamenilor .Întreaga tarã rãmâne cu o datorie foarte mare.Este o datorie atât de mare încât nu pot sã o plãteascã si asta face parte din plan, sã nu poatã sã o plãteascã.  

      La un moment dat, noi, asasinii economici mergem înapoi acolo si le spunem:"Ascultati, ati pierdut multi bani, nu vã puteti plãti datoriile asa cã...vindeti petrolul foarte ieftin la companiile noastre petroliere... lãsati-ne sã construim o bazã militarã la voi în tarã... trimiteti trupe si sustineti-le pe ale noastre într-un loc cum ar fi... Irak sau votati-ne la urmãtoarele alegeri ONU."    Sã privatizeze compania de electricitate, sistemul de apã si canalizare si sã le vândã corporatiilor din SUA si altor corporatii multinationale. Deci este o adevãratã retea si este atât de tipic modul de actionare al FMI si al Bãncii Mondiale.Ei îndatoreazã o tarã si este o datorie atât de mare încât nu pot sã o plãteascã. Apoi ei se oferã sã refinanteze datoria si trebuie cã tara sã plãteascã o dobândã si mai mare.Apoi ceri acest "quid pro quo" pe care-l numesti o conditionalitate sau bune relatii, care înseamnã de fapt cã trebuie sã-si vândã resursele...incluzând multe din serviciile lor soCIAle, companiile de utilitate... uneori sistemele lor educationale, penale,de asigurãri... la corporatii strãine.   Deci este o loviturã dublã - triplã - cvadruplã.  


     Preceptul pentru asasinul economic a apãrut la începutul anilor '50, când Mosaddeq a fost ales în mod democratic în Iran.El era considerat "speranta pentru democratie" în estul mijlociu si în alte pãrti ale lumii. A fost ales de cãtre revista "Time" ca omul anului.Dar unul din lucrurile pe care le-a adus si a început sã îl implementeze a fost ideea cã, companiile petroliere strãine trebuiau sã plãteascã mult mai mult pe petrolul pe care îl cumpãrau din Iran...si cã oamenii din Iran ar fi trebuit sã aibã de câstigat de pe urma propriului petrol, …ciudatã politicã !  Desigur cã nu ne-a plãcut asta, dar ne era fricã sã  facem ce fãceam de obicei, adicã sã trimitem armata.  În schimb, am trimis un agent CIA, Kermit Roosevelt, rudã cu Teddy  Roosevelt cu câteva milioane de dolari si a fost foarte, foarte efficient !   Într-o scurtã perioadã de timp a reusit sã îl dea jos de la putere  pe Mosaddeq si l-a adus pe shar-ul Iranului pentru a-l înlocui.  El fusese dintotdeauna favorabil SUA si a fost foarte eficient.  Bombe zburau deasupra Iranului, un ofiter de armatã striga cã Mosaddeq  s-a predat si cã regimul sãu ca dictator virtual al Iranului s-a sfârsit.  Oamenii defileazã pe strãzi cu fotografii ale  shar-ului în timp ce sentimentele se inverseazã.  Shar-ul este primit cu bucurie acasã !


     Aici, în Statele Unite, la Washington, oamenii priveau  în jur si spuneau "uau, asta a fost usor si ieftin" !  Asta a stabilit un nou mod de a manipula tãrile, de a crea un imperiu.  Singura problemã cu Roosevelt a fost cã era un agent CIA si  dacã era prins, urmãrile ar fi putut sã fie destul de serioase ... asa cã, foarte rapid în acel moment s-a luat  decizia sã se foloseascã consultanti privati...  ... pentru a canaliza banii prin Banca  Mondialã sau FMI sau una din celelalte agentii  de tipul acesta, sã se aducã oameni ca mine, care lucreazã pentru companii private.  În caz cã am fi fost prinsi, nu s-ar fi gãsit legãturi cu guvernul.  Când Arbenz a devenit presedinte al Guatemalei, tara era controlatã  de compania United Fruit si de marile corporatii internationale.  Arbenz si-a dat seama ce asta si a zis: "Vrem sã dãm pãmântul înapoi oamenilor".  Dupã ce a ajuns la putere implementa politici care ar fi fãcut  exact asta, sã dea drepturile asupra pãmânturilor înapoi oamenilor.  Asta nu le-a plãcut prea mult celor de la "United Fruit"  asa cã au angajat o firmã de relatii  publice pentru a lansa o campanie pentru a convinge Statele  Unite, cetãtenii Statelor Unite, presa SUA, congresul SUA...  ... cã Arbenz era o marionetã a URSS si cã dacã l-am fi lãsat la putere,  URSS ar fi avut o bazã în aceastã emisferã. 


     În acea perioadã exista în mintile tuturor o fricã  exageratã de teroarea rosie, teroarea comunistã  si asa, ca sã scurtãm povestea, din aceastã campanie de relatii publice s-a ajuns la  un angajament din partea CIA si a armatei de a-l înlãtura de la putere pe acest om.  Asta s-a si întâmplat. Am trimis avioane, am trimis soldati, am trimis  sacali, am trimis tot ce am putut pentru a-l înlãtura si chiar l-am înlãturat.  Imediat ce a fost înlãturat de la putere, cel  care i-a luat locul le-a redat corporatiilor  internationale, inclusiv United Fruit toate drepturile si posesiunile precedente.  Ecuador a fost condus pentru multi multi ani de  dictatori pro-SUA. Ei erau de multe ori destul de brutali.  Apoi s-a decis ca ei sã aibã o alegere cu adevãrat democraticã.  Jaime Roldos a candidat pentru presedintie si scopul sãu principal, spunea el,  era sã asigure folosirea resurselor Ecuadorului pentru ajutarea oamenilor.  A câstigat... coplesitor... nimeni nu mai  câstigase atât de detasat alegerile în Ecuador.  Apoi a început sã implementeze aceste politici pentru a se asigura  cã profiturile de la petrol ajungeau la oameni, pentru a-i ajuta. 


     Nouã nu ne-a plãcut asta aici, în SUA.  Am fost trimis acolo ca unul din numerosi asasini economici pentru a-l schimba  pe Roldos, pentru a-l corupe, pentru a-l suci... sã-l facem sã înteleagã...  "stii, poti sã ajungi foarte bogat tu si familia ta dacã joci jocul nostru dar...  dacã continui sã implementezi politicile promise... vei pleca"  Nu a vrut sã asculte, a fost asasinat.  Imediat ce s-a prãbusit avionul, toatã zona a fost închisã.  Singurii care aveau acces erau militarii SUA de la o bazã  militarã din apropiere si câtiva militari din Ecuador.  Când a început investigatia, doi din martorii principali au murit  în accidente de masinã înainte de a avea sansa de a depune mãrturie.  Multe lucruri stranii s-au întâmplat în jurul asasinãrii lui Roldos.  Eu, ca si majoritatea oamenilor care s-au uitat la  acest caz nu au nici o îndoialã cã a fost o asasinare.  Desigur, în pozitia mea de asasin economic, mã asteptam ca Roldos  sã fie înlãturat fie printr-o revoltã, fie printr-o asasinare...  ... dar avea sã fie înlãturat pentru cã nu putea fi corupt, nu  se lãsa sã fie corupt în felul în care vroiam noi sã-l corupem. 


    Omar Torrijos, presedintele Panama a fost unul din preferatii mei, mi-a plãcut mult,  era foarte carismatic, el chiar vroia sã îsi ajute tara.  Când am încercat sã îl mituiesc sau sã-l corup  spunea: "Uite, John..." de fapt mã numea Juanito.  Spunea: "Uite, Juanito, nu vreau bani, ceea ce vreau este ca tara mea sã fie tratatã în mod corect.  Vreau ca SUA sã plãteascã datoriile fatã de acest popor pentru toate distrugerile pe care le-a fãcut aici.  Vreau sã fiu în pozitia în care sã pot ajuta alte tãri din America Latinã sã-si câstige independenta si sã fie libere de aceastã prezentã teribilã din nord.  Voi ne exploatati atât de tare...  Vreau sã fie Canalul Panama înapoi în mâinile acestui popor.  Asta vreau. Asa cã, lasã-mã în pace. Nu încerca sã mã mituiesti."  Era 1981 si în luna mai Jaime Roldos a fost asasinat.  Omar era foarte constient de asta.  Torrijos îsi tinea familia împreunã si spunea: "Probabil cã sunt  urmãtorul dar este OK pentru cã am fãcut ceea ce am venit sã fac.  Am renegoCIAt Canalul. Canalul va fi în mâinile noastre.  Am terminat negocierile cu Jimmy Carter si avem un tratat."  În luna iunie a aceluiasi an, doar douã luni mai  târziu a murit si el într-un accident de avion.  Nu existã nici o îndoialã cã a fost executat de sacali finantati de CIA.  Existã foarte multe dovezi. Unul din bodyguarzii lui Torrijos i-a dat în ultimul moment în timp ce iesea din avion, un casetofon mic care continea o bombã.  Este interesant cum acest sistem a continuat în acelasi mod timp de multi ani doar cã asasinii economici au devenit din ce în ce mai buni.  Apoi ne-a venit ideea, pe care am si aplicat-o recent în  Venezuela, în 1998, când Hugo Chavez a fost ales presedinte.  Înaintea lui fiind multi presedinti corupti care au distrus practic economia tãrii.  Chavez a fost ales democratic.  Chavez a înfruntat SUA si a cerut cã petrolul  Venezuelei sã fie folosit pentru a-si ajuta poporul.  Desigur cã nu ne-a plãcut asta aici, în SUA.  În 2002 a pornit o revoltã. Nu este nici o îndoialã în mintea mea si nici în mintea majoritãtii celorlalti oameni cã CIA era în spatele acelei revolte.  Modul în care acea revoltã s-a format reflecta  ceea ce Kermit Roosevelt fãcuse în Iran.  Au plãtit oameni pentru a iesi în stradã pentru a se revoltã,  pentru a protesta, pentru a zice cã Chavez nu este deloc popular.  Dacã poti convinge câteva mii de oameni sã facã asta si aduci televiziunea,  poti sã faci sã parã ca si cum ar fi iesit toatã tara în stradã.  Apoi lucrurile încep sã degenereze.  Chavez a fost destul de inteligent si oamenii îl urmau  cu atâta loialitate încât au reusit sã înfrângã revolta.  A fost un moment fenomenal în istoria Americii Latine


      Irak este exemplul perfect pentru a arãta cum functioneazã întreg sistemul.  Noi, asasinii economici suntem prima linie de apãrare.  Mergem, încercãm sã corupem guvernul, încercãm sã-i facem sã accepte  împrumuturi uriase pe care le folosim ca pârghie pentru a-i cumpãra, practic.  Dacã nu reusim, la fel cum nu am reusit eu în  Panama cu Omar Terrijos si în Ecuador cu Jaime  Roldos, care au refuzat sã fie corupti, a  doua linie de apãrare este sã trimitem sacalii.  sacalii fie rãstoarnã guvernul, fie asasineazã.  Apoi vine noul guvern care va face ce vrem noi.  Presedintele stie ce se va întâmpla dacã face altceva. 


     În cazul Irakului, ambele au dat gres.  Asasinii economici nu au reusit sã îl convingã pe Saddam Hussein.  Am încercat de multe ori.  Am încercat sã-l facem sã accepte ceva asemãnãtor cu ceea ce a acceptat Casa Saud în Arabia Sauditã dar nu a acceptat...  ... asa cã am trimis sacalii pentru a-l asasina  dar nu au reusit. Securitatea lui era foarte bunã.  Lucrase la un moment dat pentru CIA.  Fusese angajat pentru a-l asasina pe presedintele anterior al Irakului. Nu a reusit dar cunostea sistemul.  În '91 am trimis armata pentru a doborî armata Irakului.  În acel moment presupuneam cã Saddam Hussein se va rãzgândi.  Puteam sã-l înlãturãm, desigur, dar nu vroiam.  Era destul de puternic, îsi controla oamenii.  Credeam cã îi poate controla pe kurzi, sã îi tinã pe iranieni la granitã si sã continue sã pompeze petrol pentru noi.  Acum cã i-am învins armata, sperãm sã se rãzgândeascã.  Asasinii economici au intervenit din nou în anii '90 fãrã succes.  Dacã ar fi reusit, ar fi încã la putere si i-am fi vândut câte avioane de luptã ar fi vrut si ce ar mai fi vrut. Dar nu au reusit.  Sacalii nu au reusit sã îl înlãture de la putere, asa cã am trimis armata din nou. De aceastã datã am fãcut treaba pânã la capãt.  L-am înlãturat si, totodatã, ne-am ales cu contracte de constructive foarte profitabile pentru a reconstrui o tarã pe care am distrus-o.  Este o afacere destul de bunã, dacã detii companii de constructii importante.  Irakul arãtã cele trei stadii:  asasinul economic - nu a reusit, sacalii - nu  au reusit si mãsura finalã - intervine armata. În acest mod ne-am creat un imperiu dar am fãcut-o foarte subtil, este clandestin. 


      Toate imperiile din trecut au fost construite cu  ajutorul armatei si stiau cu totii cã le construiau.  Britanicii stiau cã îl construiau, francezii,  germanii, romanii, grecii si erau mândrii de asta.  Întotdeauna aveau o scuzã: împrãstiau civilizatie, împrãstiau o  anumitã religie sau ceva de genul acesta; dar stiau cã îl construiesc.  Noi nu stim.  Majoritatea oamenilor din SUA nu stiu cã trãim de pe urma unui imperiu clandestin.  În ziua de azi e mai multã sclavie în lume decât a fost vreodatã.  Trebuie sã te întrebi: dacã este un imperiu, cine este împãratul ?  În mod evident, presedintii SUA nu sunt împãrati, împãrat e cineva  care nu e ales, nu are mandat limitat si nu raporteazã nimãnui.  Deci, nu putem clasifica presedintii în acest mod dar avem ceea ce consider  a fi echivalentul împãratului. Este ceea ce eu numesc corporatocratie

     Corporatocratia este un grup de indivizi care conduc cele mai  mari corporatii si se comportã cã împãratii acestui imperiu.  Ei controleazã mass-media fie prin conducere directã fie prin publicitate.  Controleazã majoritatea politicienilor nostri pentru cã le finanteazã campanile,  fie prin corporatii, fie prin contributii personale ,care provin din corporatii.  Nu sunt alesi, nu au mandat limitat, nu raporteazã nimãnui.  În vârful corporatocratiei, nu-ti mai poti sã seama dacã persoana lucreazã pentru o  corporatie privatã sau pentru guvern pentru  cã se misca tot timpul dintr-o parte în alta.  Deci, ai un tip care într-un moment este presedintele unei mari companii de  constructii, cum ar fi Halliburton si în urmãtorul moment este vicepresedintele SUA...  ... sau presedintele care este implicat în afaceri cu petrol.  Acest lucru se întâmplã indiferent dacã sunt la conducere republicani sau democrati.  Se misca dintr-o parte în alta pe usa care se învârte.  Într-un fel guvernul nostru este invizibil de multe ori.  Politicile lui sunt îndeplinite de corporatii pe un nivel sau altul si de fapt, politicile guvernului sunt create de corporatocratie si prezentate guvernului.  Este o relatie foarte strânsã.  Nu este ceva de genul "teoria conspiratiei", acesti oameni nu trebuie sã se întâlneascã si sã comploteze pentru a face lucruri.  Cu totii lucreazã având un singur scop: maximizarea profiturilor  indiferent de costurile asupra societãtii si asupra mediului.  Acest proces de manipulare de cãtre corporatocratie prin  îndatorare, mituire si înlãturare politicã se numeste GLOBALIZARE.