marți, 28 iulie 2009

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea - Efeseni 5:25 !   
      Sunt dator cu câteva versete din Biblie spuse de apostolul Pavel despre cum trebuie să-şi iubească soţul soţia !


 • Efeseni 5:25 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,
 • 5:28 Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine însuşi. 
 •   5:29 Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;
   şi 
 • Coloseni 3:19 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, şi nu ţineţi necaz pe ele.
 • Coloseni 3:1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu.
 • 3:5 De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patimă, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli.
 • 3:6 Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.
  dau aceste versete pentru că şi pe blogul lui Oreste şi în postările mele mai vechi am scos în evidenţă doar misoginismul apostolului Pavel din versetele :
 • 1 Timotei 2:11 Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea.
 • 2:12 Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. 
 • 2:13 Căci întâi a fost întocmit Adam, şi apoi Eva.
 • 2:14 Şi nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.
 şi mai puţin sfaturile date bărbaţilor ,cum să-şi iubească femeile ! Deci concluzia e ca apostolul Pavel nu le ura pe femei ,ci din perspectiva unei credinţe greşite şi a unei tradiţii în care femeia era pe locul 2 în familie ,  se comporta precum rabinii din vremea lui şi precum mulţi bărbaţi care considera femeile ca creaţii mai puţin importante decât bărbaţii !

 În acelaşi spirit apostolul Petru spune  în : 
 • 1 Petru 3:7 Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii că unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.
iar pentru cei tentaţi să-şi însele nevestele , apostolul Pavel le spune :
 • 1 Corinteni 6:15 Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum!
 • 6:16 Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă, este un singur trup cu ea? Căci este zis: Cei doi se vor face un singur trup. 
 • 6:17 Dar cine se lipeşte de Domnul, este un singur duh cu El. 
 • 6:18 Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său. 
 • 6:19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? 
 • 6:20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.
  astfel am răspuns şi celor care gândesc că a face sex cu o femeie ,alta decât soţia ta ,nu e păcat şi nu-ţi înşeli nevasta ! Pentru ca , pentru ei , e o diferenţă între sex şi iubire şi cine face sex e ca şi cum ar mânca savarine şi nu face niciun rău nevestei , nici nu o înşeală !

Un comentariu:

anonimul pamantean spunea...

Bun gasit, prieten drag!

Am absentat ceva vreme, cer iertare.
Ai abordat o tema atat de complexaaaa.
Eu spun ca cine se respecta pe sine, imposibil sa nu-l respecte pe cel cu care-si imparte si binele si raul.
Totul tine de respect, iubirea lasa loc de interpretari, respectul este mai riguros.

Te-mbratisez cu drag
o zi frumoasa