luni, 26 octombrie 2009

Despre rolurile şi măştile pe care le jucăm în societate !

 
     Foarte des auziţi această părere despre o persoană: că este o persoană falsă, că poartă măşti ! E bine să purtăm măşti ? Bineînţeles că nu ! Şi totuşi, de ce o facem ? Unii, pentru a fii politicoşi cu persoanele pe care nu le suferă, dar bunul simţ le spune că nu le pot ignora pe stradă sau pe holurile firmei şi trebuie să fie policoase, alţii din interes sau să nu-şi piardă posturile, alţii pentru că nu sunt mulţumiţi de performanţele eu-lui lor şi atunci proiectează o imagine falsă despre sine, o persoană fără probleme, „ care se descurcă ”, care face faţă cu succes provocărilor vieţii din această perioadă de criză, care nu are probleme nicăieri, nici în viaţa intimă, nici în cea profesională, oricare ar fi ea, o mască ce este pusă ori pentru a proteja un eu (ego) , mult mai mic şi cu mult mai multe probleme sau din sfidare sau ca armă împotriva celor care i-ar dori răul sau să fie şi cei sau cele pe care le cunosc, în starea mizerabilă sufletească sau socială în care se află ei sau ele ! Şi astfel, dacă priveşti de la o anumită înălţime, vezi o scenă de teatru în care unii sunt ei înşişi, în ciuda oricăror păreri ale celor din jur, invidiaţi, poate, în intimitatea lor, de cei care joacă roluri şi îşi pun măşti cu talent sau mai puţin talent ! 
    Pentru că Dumnezeu îşi caută locul în sufletul oricărei creaţii a Sa, vă pot asigura că nicio curvă, infractor sau orice categorie de persoane care calcă o lege divină, nu poate fi cu adevărat mulţumită, Dumnezeu şezând confortabil doar în sufletele împăcate cu ele însele, cu ce fac sau au făcut, cu ce gândesc sau au gândit despre orice, de la persoane până la orice situaţie de viaţă din prezent sau din trecut ! Aşă că, atunci când vă încearcă gândul că persoane care nu merită confortul pe care îl au sau îl afişează sunt mai fericite decât dvs, amintiţi-vă acest adevăr : nimeni nu poate fi fericit sau mulţumit cu adevărat, dacă nu este împăcat(ă) cu Dumnezeu în sufletul şi mintea lor ! Aceste persoane încearcă tot felul de tertipuri în discuţiile lor cu Dumnezeu, de la imposibilitatea acţionării în alt fel de cum au acţionat ele, până la încercarea de a explica lui Dumnezeu a junglei în care trăieşte, ca şi cum El, săracul , ar fi un ignorant al situaţiei în care trăieşte oricare din noi şi, cum altfel,  imposibilitatea de a obţine ce au obţinut, prin alte metode decât cele în care au obţinut ele(ei) acele avantaje, de la bani la orice situaţie materială, care le asigură confortul material şi sufletesc, de care au nevoie !

     Bineînţeles că nu poţi trăi cu sufletul în rai şi cu dracul, ca sursă de confort material şi financiar, şi atunci majoritatea persoanelor din această categorie îşi folosesc posibilitatea de a trăi în afara lor, a eului lor real, prin negarea oricărui gând pur şi concentrarea pe avantajele lor materiale şi sociale, care asigură corpului şi minţii lor deconectate de la Dumnezeu confortul necesar !

     Nu veţi întâlni nicio persoană fericită cu adevărat în această categorie, de aceea e nevoie ca acestea să se confeseze unei prietene sau prieten, mamei sau mai ştiu eu cui, căreia să i se justifice, iar ea(el ) să-i arate avantajele materiale şi sociale şi să-i prezinte în cele mai negre culori o viaţă de muncă cinstită, dar nefericite din cauza vreunui soţ care nu i-a adus bucuria sufletească firească, care să-i umple sufletul şi să-i aline durerile în momentele grele sau a unei copilării nefericite , întărindu-i, astfel, poziţia şi alegerea, în afara lui Dumnezeu, cu ajutorul unor astfel de substituţi, nu neapărat răi, cât inconştienţi !

    Ce sentimente şi gânduri trebuie să avem pentru aceste persoane ? Pentru cele inconştiente de măştile şi rolurile, care le joacă, supunându-se doar ego-urilor şi minţilor lor inconştiente şi pervertite, în căutarea unei linişti materiale, cu orice compromis, nu putem avea decât milă şi compasiune şi dacă, vreodată, avem puterea şi ocazia să le facem conştiente de inconştienţa lor şi să le trezim, aducându-le la gândirea corectă a lui Dumnzeu asupra vieţii lor şi a ceea ce trebuie să facă, să o facem din toata inima şi cu toată speranţa şi înţelegerea pentru poziţia ingrată, în care se află !

    Pentru cele sau cei care îşi asumă faptele şi metodele drăceşti, imorale şi le acceptă şi sursa şi metodele de acţiune, nu putem avea decât un sentiment de părere de rău pentru devierea lor de la metodele de acţiune normale, morale şi fireşti, dar şi o atitudine combativă, prin orice metode, de la ironizare la demascarea publică sau faţă în faţă, a eului nociv şi drăcesc pe care îl poartă şi marginalizarea în afara grupului dvs de cunoştinţe, amici, prieteni, cu amendamentul că ştim măcar, că aceste persoane îşi folosesc Liberul Arbitru , dat în dar de Dumnezeu, pentru că ne-a creat fiinţe libere, pentru a-i  reprezinta pe cei care i se opun lui Dumnezeu şi moralei normale din societate, numiţi popular de noi draci sau Satana , ca simbol al Împotrivitorului lui Dumnezeu şi, mai mult , ca şi sursă a înşelării şi păcălirii acestor persoane cu avantajele materiale şi sociale imediate de către creştini, musulmani şi alţi practicanţi ai unor religii derivate din aceste mari religii !

    Un lucru trebuie să înţeleagă oricine alege aceste căi, din inconştienţă sau judecată superficială, că în oricare caz, ei sau ele şi-au dat consimţământul , deci poartă întreaga vină, nimeni neputând călca o lege morala, etică, socială, dacă nu-şi dă consimţământul inconştient sau conştient, cu toate consecinţele, care derivă din aceasta !

    Creştinii au pentru aceşti oameni o ofertă, jertfa lui Isus, care a plătit faţă de Dumnezeu plata pentru păcatele întregii omeniri, în credinţa lor şi în schimbul acceptării acestei jertfe, îi roagă să se întoarcă la ascultarea vocii lui Dumnezeu, care este în orice om ! Eu le ofer acestor oameni şi soluţia lui Eckhart Tolle: conştientizarea şi renunţarea la identificarea cu acest ego corupt şi pervertit şi cu gândurile care îi sprijină şi îndreptăţesc acţiunile şi ţinând cont că, în realitate, SUNTEM PERSOANA DIN CLIPA PREZENTĂ , să ne întoarcem urechea interioară spre vocea acelei PREZENŢE DIVINE DIN NOI, care nu impune, pentru că ne-a creat fiinţe libere, dar care ştie mai bine decât oricine, cum să ne trăim viaţa aici pe Pământ, fiind Dumnezeu , deci atotputernic şi atotştiutor şi ne poate transforma în persoane de ale căror acţiuni şi gânduri să fim mândri , fiind în concordanţă cu cele mai intime şi pure gânduri ale fiinţei noastre !

duminică, 25 octombrie 2009

Despre etichetări, vindecare prin autosugestie şi arvuna Duhului Sfânt - Liniştea interioară !

    Mulţi dintre noi am auzit în jurul nostru sau ni s-au pus etichete, de genul : „ eşti un prost ”, „ nu te pricepi la nimic” , „ nu înţelegi nimic ” sau din contra : „ eşti deştept, frate, bravo, mi-a plăcut ce ai zis ! ” .Am să studiez puţin etichetările negative !     Dacă aceste etichete negative sunt adresate tinerilor sau copiilor fără o personalitate puternică sau o conştiinţă personală puternică, care să replice în forumul lor interior( în mintea lor ), că nu-i adevărat, că ei sunt mult mai mult decât acea etichetă jignitoare a vreunui profesor sau coleg, riscă să se identifice cu acea etichetă şi ea să devină, prin autosugestie şi autoprogramare mentală, program de viaţă pentru acea persoană ! Acelaşi lucru este valabil şi pentru cei maturi şi în cazul altor genuri de etichete , de exemplu, la doctori , când, doctori inconştienţi pun diagnostice foarte dure, uneori mortale, fără să precizeze din orgoliu , că ştiinţa lor medicală nu poate rezolva acea boală incurabilă, dar că orice e posibil la Creatorul acestui Univers, Dumnezeu cum îl numim noi şi cu o gândire şi speranţă nestrămutată în Bunătatea şi Bunăvoinţa infinită a lui Dumnezeu pentru toţi oamenii, inclusiv cei răi, acea persoană se poate vindeca sau ameliora vizibil starea de sănatate, dacă se sugestionează, şi crede, zi de zi, că Dumnezeu îi iubeşte, oricât de răi ar fi, oricâte greşeli ar fi făcut, că le vrea binele şi să fie sănătoşi, astfel programându-se mental pe o spirală cu mari şanse de vindecare, oricum infinit mai bună decât a celor care acceptă etichetele fără vreo şansă de vindecare, cum din păcate , fac greşeala mulţi bolnavi, în cazul bolilor incurabile sau foarte greu vindecabile !

      Pentru cei care au fost gravi bolnavi, dar au fost creştini fervenţi, practicanţi ai vreunei religii sau persoane care au crezut în autosugestia pozitivă din tot sufletul lor, sau, pur şi simplu, oameni conştienţi de stările lor interioare, putând face diferenţa în timpul bolii, între starea lor fizică generată de boală, starea lor sufletească, influenţată de boală şi de credinţele lor şi acea stare independentă şi de boală şi de durere şi de ei înşişi, unde dacă gândeau pozitiv, acel for interior se simţea liniştit şi nu părea afectat de boală în nici un fel ! Acest for interior este foarte bine întreţinut printr-o gândire pozitivă, deoarece orice gând negativ acceptat ca realitate, orice rebeliune împotriva lui Dumnezeu în capul nostru, poate face ca acest for interior, unde simţim acea linişte divină , să se dizolve sau să-şi piardă din consistenţă, până la nivelul la care nu mai auzim decât propriile gânduri şi propriile lamentări ! Toţi oamenii care îşi descoperă acest for interior al liniştii, neinfluenţat de boală sau de durerea fizică sau sufletească , încep să se vindece sau să-şi amelioreze starea de sănătate sau să trăiască într-o stare şocantă pentru toţi cei care nu cunosc acest for !  

     Mulţi dintre dvs au văzut bolnavi  care vă zâmbeau , erau foarte liniştiţi şi împăcaţi cu oricare dintre evoluţiile bolii şi chiar dacă fizic sufereau, vedeai pe faţa lor o persoană , care nu se identifica cu boala, decât poate, când durerile erau foarte mari ! Aceste persoane care au descoperit acest loc, acest for interior şi această linişte, au descoperit ,ceea ce creştinii numesc acea arvună dată de Dumnezeu celor care îl caută, acea prezenţă palpabilă a Duhului Sfânt în ei ! Odihnindu-şi mintea şi sufletul în acest for, în această linişte, pot lua decizii mult mai bune, de cum să-şi abordeze vindecarea bolii şi viaţa lor , în general, în viitor !    Să ne întoarcem la cei etichetaţi jignitor de unii din jurul lor ! Pentru cei care au o Conştiinţă vie în capul lor, pot conştientiza că orice astfel de etichetă pusă şi crezută de cel care a făcut-o, îi limiteaza lumea celui care a făcut-o, fiecare dintre noi fiind mult mai mult decât o etichetă , oricare ar fi ea ! Cum spuneam ,probleme mari apar  când conştiinţa din noi e foarte diluată, datorită confundării şi identificării noastre cu gândurile noastre, cu etichetele noastre despre noi şi cei din jur, gânduri şi etichete, care nu exprimă realitatea nici a celor din jur, nici a noastră ! 

      Orice etichetă crezută devine program de viaţă şi autoprogramare în viitor ! De aceea, e bine tot timpul să avem conştiinţa treaza şi orice etichetă demoralizatoare din partea unor persoane, oricare ar fi ele, să fie contracarate cu adevăruri pe care le ştiţi despre voi şi care contrazic acea limitare !

      Pentru cei care au o părere proastă despre ei înşişi , e bine în cea mai mare linişte, când sunt singuri, să ia un caiet sau să mediteze , ce cunoştinţe sau trăsături de caracter sau de comportament le lipsesc pentru a avea o părere mai bună despre ei, să-şi creeze planuri de viitor în care acele cunoştinţe, deprinderi să fie asimilate şi însuşite într-un timp relativ mare, pentru a le proteja orgoliul blazat şi să-şi construiască autosugestii moralizatoare, pozitive, uşor de atins şi crezut, de genul : „ de la zi la zi sunt mai aproape de felul de comportament, de gândire, de acţiune, care mă face mândru de sine şi încet-încet nu voi mai fi omul pe care acum îl dispreţuiesc , ci voi avea motive concrete ,să fiu mândru de mine ” !
  Pentru creştinii care preferă versete din Biblie, le aduc aminte de  1 Corinteni 13:5 Dumnezeu( iubirea) nu se gândeşte la rău, care până la urmă înseamnă acelaşi lucru : să gândeşti pozitiv şi să nu-ţi faci proiecţii mentale despre viitor negative !

    Ca o concluzie generală, oricând veţi auzi etichete puse pe oameni, situaţii sau evenimente, conştientizaţi că întotdeauna mai există un alt punct de vedere, că orice persoană ,eveniment, situaţie e mult mai complexă decât pare şi că o detaşare şi înfrânare de la a o eticheta , e mult mai potrivită decât o reacţie emoţională imediată !

sâmbătă, 24 octombrie 2009

Cine sunt eu ?    De mii de ani oamenii şi-au pus această întrebare ! Eckhart Tolle spunea o pildă foarte interesantă în care o rază din lumina solară îşi căuta o altă identitate decât cea pe care o avea, şi anume, de rază de lumină ! Cât de uşurată s-ar simţi, acea rază de lumină, dacă ar constata sau conştientiza un lucru atât de simplu: că ea este ceea ce este, şi anume o rază de lumină şi nu îşi creează tot felul de identităţi false ? La fel şi oamenii au fost creaţi să fie persoane care să arate nenumăratele atribute, care de care mai frumoase, ale acestui Creator minunat, numit de noi , Dumnezeu !
    Dar, din păcate, mulţi dintre noi, cu mintea proprie, îşi creează identităţi false, mult mai mici, de foarte multe ori negative, identificându-se cu tot felul de modele, mai mult sau mai puţin luminoase ! Unii spun că sunt meseriile pe care le practică, alţii că sunt o frântură de inteligenţă pură , alţii idioţenia întrupată, când îşi recunosc, cu ajutorul Conştiinţei din ei, această fărâmă din Dumnezeu , dată fiecăruia din noi, câte vreo greşeală în gândire sau acţiune, care este mult sub standardele lor acceptate sau ştiute şi câte şi mai câte identităţi, mult mai mici decât îşi doreşte Dumnezeu pentru noi ! Cine suntem noi până la urmă ? Dacă un scriitor sau poet talentat, dar smerit, ar spune că el este un canal între frumuseţea lui Dumnezeu, aşa cum o văd ei, cu simţurile şi uneltele lor artistice şi lume, eu vreau să scot un alt atribut dat nouă, foarte bine ştiut de fiecare dintre noi, dar nu destul de bine conştientizat . Acest atribut este liberul arbitru , această posibilitate de a alege, de a ne identifica cu un gând, cu o analiză a minţii noastre, cu mintea noastră, cu meseria noastră, cu un sentiment sau o durere, cu o viziune sau model mai apropiat de Dumnezeu sau de drac !
     Noi suntem Cei care alegem ! Fiind cei care alegem, putem să ne schimbăm destinul în orice moment, alegând o altă cale decât cea pe care am mers până atunci, să nu ne mai identificăm cu povestea vieţii noastre, cu gândurile şi concluziile analizei minţii noastre, să nu ne mai identificăm cu acele etichete finale ale analizelor noastre, ci, să ne spunem acest adevăr : că nu suntem acea poveste, nu suntem acele etichete finale, ci putem să facem mult mai mult pentru noi şi cei dragi nouă, ca de exemplu, putem fi cei care îşi vor croi, din acel moment, cu lecţiile învăţate din trecutul lor, propriul destin, ajutat de Dumnezeu, care ne-a dotat cu această posibilitate şi atribut foarte important, după părerea mea şi a multor oameni, care şi-au schimbat destinul în bine: LIBERUL ARBITRU !
    Dumnezeu ne vrea liberi şi fericiţi şi, dacă credem ce spune apostolul Pavel, că Dumnezeu este plin de bunătate faţă de noi (1 Corinteni 13:4 ), atunci oricare ne-ar fi durerea şi credinţa că Dumnezeu ne pedepseşte pentru greşelile sau păcatele noastre, gândiţi-vă că Dumnezeu este Iubire şi vă doreşte binele, că este bun şi aceste atribute, Bunătatea şi Iubirea, nu sunt ceva trecător în caracterul Său, ci  constante eterne !

joi, 22 octombrie 2009

Despre Eckhart Tolle şi învăţăturile din Biblie !
    Pe zi ce trece, îmi dau seama cât de des am căzut în capcana propriilor gânduri, a propriilor sentimente, îndreptăţite de un anumit spirit justiţiar faţă de ce se întâmplă în jurul meu şi cât de departe, dar şi cât de aproape sunt de acea gândire, mult mai detaşată, mai pătrunzătoare, mai profundă, mai empatică şi cu un impact mult mai mare asupra celor din jur, care există în noi ! În fiecare din noi există o entitate mult mai deşteaptă decât noi, decât analizele noastre, care ne vorbeşte, dar de care ţinem cont atât de rar, unii din noi, datorită faptului că ne place să ne simţim îndreptăţiţi şi pentru că ne iubim atât de tare ! Cred că nu degeaba a spus Isus să-i iubim pe ceilalţi ca pe noi înşine ! După ce am citit cartea lui Tolle , „ Un pământ nou ", am conştientizat mult mai clar, diferenţa dintre vocea acelei Prezenţe din noi şi propriile gânduri, sentimente şi analize . Cred că nu există şmecher mai mare decât eul nostru, în a deturna atenţia de la ce trebuie să gândim , să facem sau să acţionăm ! Suntem ,aşa cum spunea Eckhart Tolle în cartea sa, inconştienţi atât timp cât ne reducem şi ne indentificăm cu propriile noastre gânduri, sentimente şi puncte de vedere ! Nu degeaba s-a rugat Isus pe cruce lui Dumnezeu cu cuvintele : „ Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac ! ", pentru că într-adevăr suntem inconştienţi, atât timp cât acţionăm după gândurile noastre egoiste şi limitate şi nu după gândurile lui Dumnezeu !
   Pentru cei care citesc cu atenţie Noul Testament şi învaţă să deosebească gândurile, acţiunile, sentimentele divine, de cele omeneşti, egoiste şi egocentrice, uşurătatea cu care pot deosebi între ele gândurile divine de cele egocentrice, omeneşti din mintea lor, este mult mai mare ! Că creştinii se simt inspiraţi de Dumnezeu, Isus, Duhul Sfânt, Fecioara Maria, sfântul Anton, Conştiinţă, „ inspiraţie ", „subconştient " sau orice nume îi dăm acestei Prezenţe din noi , nu contează, ce contează este doar ce spune această Prezenţă din noi şi cât de aproape sunt cuvintele ei de cele mai înalte lucruri pe care le ştim despre Dumnezeu, din Biblie şi din cărţile oricărui om inspirat de Dumnezeu !
   Oricum, practica spirituală  de a face diferenţă între ego-ul (eul )nostru, cu dorinţele sale egocentrice , cu plăcerile sale ciudate, pe care le găseşte în autocompătimire şi autoîndreptăţire( în cazul în care aşa sunt, putând exista persoane cu ego-uri spiritualizate,cu principii în acord, cu legile şi gândurile lui Dumnezeu ) şi gândurile acestei Prezenţe din noi, este foarte bună şi o recomand tuturor ! Sfatul meu, care este şi cel al lui Isus în parabola cu bârna din ochiul nostru, Matei 7:3 : urmăriţi-vă cu atenţie eul, tiparele de comportament şi de gândire şi când vedeţi diferenţe între ce ştiţi că ar trebui să fie comportamentul dvs  şi care este el ,de fapt, porniţi la schimbări fără resentimentul că pierdeţi ceva din dvs, pentru că , până la urmă, dorinţa noastră trebuie să fie să trăim după cele mai înalte standarde de comportament şi gândire pe care ni le-au oferit cei mai luminaţi oameni ai istoriei şi noi le recunoaştem, cu ajutorul Prezenţei din noi şi  acţionăm în consecinţă , fiind aşa cum Dumnezeu îşi doreşte să fim !

vineri, 16 octombrie 2009

EL SHADDAI - o melodie pentru Isus !      Mulţi astăzi au ajuns să-l cunoască un pic pe Klaus Johannis, dar nu mulţi ştiu că este un creştin dedicat ! Respectă nişte principii morale, rezultatele respectării acestor principii au adus Sibiului o schimbare în bine, în urma conducerii sale împreună cu a celor care îl sprijină la primăria din Sibiu şi astăzi toţi îi recunosc valoarea şi imaginea foarte bună ! Totul pleacă de la respectarea unor principii, în cazul dumnealui creştine ! Este o invitaţie pentru toţi cei care vor să fie respectaţi pentru ce fac, cum sunt şi ce lasă în urmă ! Am lăsat o melodie pentru Isus , cel ale cărui învăţături, îndemnuri morale îi schimbă cu adevărat pe cei care le respectă,  în ciuda oricăror presiuni de înregimentare ! Această melodie îmi mai linişteşte sufletul după mizeria din politică, pe care o văd zilele acestea ! Mulţumesc lui Isus şi celor care îi urmează învăţăturile şi aduc lumină în locul în care apar !

luni, 12 octombrie 2009

Despre autosugestie şi meciul Serbia-România, 5-0 !
   Există azi pe piaţă multe cărţi despre autosugestie . În principiu, metoda constă în repetarea de un număr de ori a unei formule de autosugestie, care conţine trăsături pozitive de personalitate sau o dorinţă de vindecare sau orice altceva . Metoda se bazează pe intrarea în subconştient a acestei formule, de unde să acţioneze ca un dinamizator al propriilor trăsături de caracter . Ce te faci însă, când ai o minte foarte puternică, care îşi cunoaşte stăpânul şi orice formulă îi pare minciună şi, mai degrabă, îi vine să râdă de ea, decât să şi-o însuşească ?

    Atunci cea mai bună soluţie rămâne conştientizarea trăsăturilor şi tiparelor rele de comportament sau cele care nu îl fac pe posesor să fie mândru de ele şi încercarea de identificare tot mai des cu observatorul şi criticul din noi, pentru a schimba, în timp, tiparele şi trăsăturile rele de comportament . Trebuie să avem mare îngăduinţă cu firea noastră, descoperirea tiparelor rele, după ce le-am conştientizat, să nu ne provoace abandonul luptei şi să veghem ! Oricum şi în Biblie , în 1 Corinteni 13:5, scrie că Dumnezeu nu se gândeşte la rău , aşa că gândirea pozitivă şi o concentrare pe  gândurile şi sentimentele bune, frumoase ,curate, înălţătoare din noi, nu ne poate face decât bine !

    Şi liber-cugetătorii şi creştinii îşi doresc un caracter de care să fie mândri, o persoană de care să nu le fie greaţă, când o privesc în oglindă sau pe care, să nu o scuze tot timpul cu alte persoane, faţă de care se simt superioare sau cu responsabilităţile, pe care le are în viaţă, pentru a-şi tolera viciile sau comportamentul imoral sau trăsăturile rele de caracter ! Deci, până la urmă, contează dorinţa de a fi un om de o anumită calitate, fiecare dintre noi ştiind, de fapt, cum suntem, dar dorindu-ne fiecare un caracter mai bun sau mai rău, după caz . 

   Zilele acestea am fost martor, destul de des, al unor atacuri asupra jucătorilor echipei naţionale, pentru înfrângerea din Serbia . Trebuie să aduc aminte că, identificarea pe o perioadă destul de lungă cu simbolurile naţionale sau cei care pierd în competiţii sportive, este o lipsă de mulţumire despre caracterul propriu până la urmă . Nimeni nu se identifică cu cineva care îl face de ruşine, mai mult timp decât e cazul, iar critica nu rezolvă nimic ! Nu mă interesează comentariile nimănui despre acest meci , dar aşa cum noi am bătut Germania acasă cu 5-1, în 2004, dând 4 goluri în prima repriză, aşa şi sâmbătă s-a întâmplat ca toate şuturile la poartă ale sârbilor să intre şi ale noastre, câte au fost, să fie rele ! Victoria asupra Germaniei de atunci nu a arătat că suntem de 5 ori mai buni decât Germania , cum nici victoria Serbiei nu a arătat că Serbia e Brazilia şi noi Azerbaijan, cum făcea paralelă Gheorghe Popescu . Pur şi simplu au avut noroc cu carul şi fiecare şut aproape, a fost un gol ! Eu îi rog pe jucătorii români, Chivu, Mutu , Coman şi ceilalţi să stea liniştiţi şi să-şi vadă de viitorul lor, pentru că toţi cei care s-au identificat cu echipa naţională şi acum se simt umiliţi , ar trebui să rămână aşa şi apoi, să se întoarcă la propriile personalităţi, de care să fie mândri sau nu ! Nu cred că germanii, după ce i-am bătut noi s-au dat de ceasul morţii ce echipă naţională au şi ce ciută a bătăilor a ajuns ! 

    Aşa s-a întâmplat, am luat bătaie, mergem mai departe . Toţi spun, cum, nu ştiu ce fotbalişti din trecut, făceau căcatul praf , iertată-mi fie expresia, dacă mai erau ei tineri şi jucau ! Să ne lase şi Cornel Dinu şi Gheorghe Popescu şi caşcheta pupătoare de iconiţe, Anghel Iordănescu, toţi deştepţii ăştia, cărora nu le mai ajungi la nas, de deştepţi ce sunt ! Nu ştiu nici un gol spectaculos, nici al lui Cornel Dinu, nici al lui Gheorghe Popescu, aşa că cine aruncă acum cu pietre, să se privească în oglindă şi să se vadă pe ei mai întâi ! Nu cred că este după Becali, persoană mai urâtă în ţară, ca şi Cornel Dinu, pentru ifosele sale de deştept naţional ! Aşa că declaraţiile acestui tip cu care orice român, mai deştept sau nu, se şterge la fund de greaţă, de declaraţiile lui pline de emfază şi de cuvintele lui scoase din cărţi să pară mai interesant, au pentru mine aceeaşi valoare ca şi a preşului de care mă şterg la intrare ! Poate chiar mai mică, preşul fiind util la ceva ! Dar şi-a dat şi omul cu părerea, nu ? Nu are voie ? Are, aşa cum şi eu am voie să vomit, când îl văd sau îi ascult comentariile, metaforic vorbind ... ! 

   Dragi români, lăsaţi aceste identificări tâmpite idioţilor şi golanilor de pe stadioane, care nu au altă valoare decât a echipei cu care se identifică ! Fiţi mândri de voi, de ce faceţi , de ce gândiţi, de cine sunteţi şi data viitoare când pierde echipa naţională cu 5-0, spuneţi-vă : Şi, ce-i cu asta ? Asta e, au fost mai buni ! Iar dacă vreun român calcă în străchini , cum a făcut Cătălin Moroşanu în Japonia, fiţi sigur că suferă el mai mult decât veţi putea dvs să suferiţi vreodată, cum sunt sigur că au suferit toţi jucătorii români de fotbal, care au jucat, măcar din orgoliu, dacă nu din alte motive ! 

  A câştigat Serbia ? Bravo lor ! Am pierdut noi, aşa, şi ? Eu rămân acelaşi şi la fel voi ţine şi la Mutu şi la Chivu şi la Coman şi la toţi membri echipei naţionale, care nu degeaba sunt acolo ! Au luat-o în freză ? Asta e, se mai întâmplă ! 
  Nu mă aştept ca acest articol să fie aprobat de mulţi, dar aşa cum ne bucurăm la victorii, să învăţăm să fim empatici cu jucătorii noştri şi când pierd, şi cu 10-0 să fii pierdut !  Chivu, Mutu, Coman, Maftei, Varga,Raţ, Marica,Rădoi, Apostol, Adrian Cristea, Ghioane, sus fruntea băieţi şi bărbaţi, un român e cu voi şi poate, nu sunt singurul !

sâmbătă, 10 octombrie 2009

Versete care îmi plac din Biblie ! De ce e Biblia frumoasă ?


 " Iubiţi-L pe Dumnezeu cu toată inima, cugetul şi mintea voastră ! " Ni se spune să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima şi mintea noastră ! Deci şi mintea şi creierul nostru îşi au o mare importanţă în creşterea noastră spirituală ! Întotdeauna mi-am dorit ca ceea ce cred să fie corect şi logic dar, din păcate, ceea ce nu am înţeles am combătut, nelăsându-L pe Dumnezeu să mă lumineze în timp asupra unei alte interpretări asupra unui verset sau altul ! Eram un tip impulsiv. Şi azi mai sunt uneori, când nu sunt atent la tiparele mele de comportament, în anumite situaţii sau la anumite vorbe, gesturi sau persoane ! Suntem robii tiparelor noastre de comportament! Reacţionăm după cum ne învăţăm de-a lungul timpului ! Pentru că am avut norocul de a avea de tănâr, contact cu cei care studiau Biblia şi pentru că m-a pasionat şi pe mine un gen de comportament de care să fiu mândru, mi-au rămas în minte destule idei foarte bune de cum e Dumnezeu din Biblie ! Mulţi oameni sunt de acord că descrierea lui Dumnezeu din 1 Corinteni cap. 13 e una dintre cele mai frumoase din lume  Marea problemă a celor care încearcă să devină creştini la maturitate este că, văzând cum e lumea din jurul lor, nu găsesc potrivit ca stil de viaţă întoarcerea obrazului şi suferinţa de dragul dogmei, să suferim şi noi un pic, aşa cum a suferit şi Isus pentru păcatele noastre! Dar Isus este descris ca un tip care şi-a arătat dreptatea şi cu biciul şi şi-a spus cu mult curaj părerea despre cei falşi, ipocriţi, şmecheri, profitori şi alte categorii pe care le avem şi astăzi în alte forme şi în alte haine!

  Astfel, încet, încet ,dintr-un critic al unor reacţii omeneşti ale lui Isus, am devenit un simpatizant al Lui şi acum pot spune chiar că îmi este un prieten! Îmi raportez des credinţele la cele ale lui Isus sau ale apostolilor şi încet, încet, mă schimb fără să-mi dau seama! Dacă dorinţa noastră sinceră este să fim mai buni şi Dumnezeu să fie mândru de ceea ce acceptăm ca şi credinţe de bază, vom găsi în Noul Testament, în învăţăturile, pildele lui Isus şi ale apostolilor săi Calea! Un lucru mare pe care l-a făcut cartea lui Eckhart Tolle , „Un pământ nou“, este acela că m-a învăţat să mă privesc din afară! În creştinism, Isus spune să ne lepădăm de noi! Apostolul Pavel a învăţat să nu mai trăiască el, ci Isus să trăiască prin el! Toate aceste căi nu sunt decât soluţii de a deveni mai buni, prin ieşirea din tiparele proprii de comportament, acea naşetere din nou, lucru pe care îl putem reuşi, privindu-ne din afară ori de câte ori avem ocazia şi adoptarea unor modele de comportament noi, creştine  Este omorârea Eului nostru şi înlocuirea cu un Eu mai bun, care se ghidează după reguli noi! Isus a murit pentru toate greşelile noastre! Aşa că, pornim la drum iertaţi de Dumnezeu, dacă acceptăm această credinţă! Restul depinde de noi! Renunţaţi la voi şi lăsaţi gândurile bune care le citiţi în Biblie să vă schimbe! Eul nostru şi tiparele noastre de comportament sunt sursa multor probleme din viaţa noastră! Renunţaţi la vechile tipare şi învăţaţi tipare noi! Priviţi-vă din afară cât puteţi de des şi, dacă descoperiţi ceva care nu vă place, lăsaţi acel tipar de comportament să moară, înlocuindu-l data viitoare cu un comportament nou, ajutaţi de gândul bun la care învăţaţi să apelaţi tot timpul ! El e în spatele Eului nostru şi nu aşteaptă decât să fie recunoscut! Citiţi Noul Testament şi Îl veţi recunoaşte din ce în ce mai des! Nu vă faceţi griji că aţi greşit sau că greşiţi! Important e să vă întoarceţi tot timpul spre Lumină, spre gândul bun şi, astfel, veţi căpăta liniştea promisă de Isus ca arvună şi conştiinţa că faceţi ce trebuie şi sunteţi cum trebuie! Bineînţeles, dacă am greşit faţă de cineva, trebuie să ne cerem iertare şi să încercăm să reparăm greşeala! Învăţaţi că nu contează Eul nostru, ci doar să conştientizăm că tot ce facem Îi place lui Dumnezeu ! Învăţaţi să vă obşnuiţi cu bucuria pe care o dă El, când îi respectaţi regulile şi, astfel, veţi înţelege ce înseamnă să-L gustaţi pe Dumnezeu !

miercuri, 7 octombrie 2009

Compact - Cântec pentru prieteni ! Paul Ciuci !
  Când eram adolescent , "Compact " era formația mea de suflet ! Dau mai jos linkurile către melodiile din albumul " Cântec pentru prieteni" cu Paul Ciuci !

COMPONENTA (1988)
 

 • PAUL CIUCI - vocal, chitara solo • CONSTANTIN CAMARASAN - chitara solo, vocal
  TEO PETER - chitara bas, vocal
  AUREL (RELU) VASILESCU - baterie, vocal
  VLADIMIR (VLADI) CNEJEVICI - claviaturi, vocal


  CANTEC PENTRU PRIETENI (LP 1988)  1. CANTEC PENTRU PRIETENI
  2. O NOAPTE SI-O ZI
  3. MI-E TARE DOR DE TINE
  4. DA-MI O VESTE
  1. JOCUL IELELOR
  2. CALATOR SPRE INFINIT
  3. INTOARCE-TE ACASA
  4. UN ALT INCEPUT


  COMPACT - CANTEC PENTRU PRIETENI
  Asculta mai multe audio Muzica


  Compact - O noapte si o zi
  Asculta mai multe audio Muzica  COMPACT - Mi-e tare dor de tine.
  Asculta mai multe audio Muzica


  Compact-Da-mi o veste
  Asculta mai multe audio Muzica


  Compact-Jocul Ielelor
  Asculta mai multe audio Muzica


  Compact-Calator spre infinit
  Asculta mai multe audio Muzica


  Compact - Intoarce-te acasa.mp3
  Asculta mai multe audio Muzica
   

  Compact-Un alt inceput
  Asculta mai multe audio Muzica

  Lara Fabian,Il Divo , Westlife şi Chayenne !

  Deşi am mai postat aceste videoclipuri, de ce să nu ne aducem aminte de ele, din când în când ,doar sunt atât de frumoase... !
  joi, 1 octombrie 2009

  Din înţelepciunea lui Eckhart Tolle  Nu de mult am citit o carte foarte bună „ Un pământ nou ” de Eckhart Tolle care mi-a întărit ideea că observatorul din mine nu e orişicine, ci o persoană foarte importantă ! Foarte mulţi dintre noi ne identificăm cu gândurile noastre, cu emoţiile noastre, mai puţin cu observatorul din noi ! Mă refer în situaţii de criză , preferăm să ne identificăm cu emoţiile noastre, cu ego-ul nostru decât cu observatorul din noi ! Observatorul din noi are o altă gândire decât ego-ul, eul nostru format de-a lungul timpului din percepţiile noastre asupra realităţii din jur, din emoţiile aferente acestor procese ! Mulţi dintre noi ajungem în anumite momente să privim în urmă şi să nu fim mulţumiţi de ceea ce am realizat ! Pentru cei care nu se identifică doar cu eul lor, ci trăiesc în prezent sau chiar în viitor prin proiectarea unor ţeluri şi obiective acolo, nereuşitele din trecut nu constituie o mare problemă ! Ei identificându-se în acel moment cu observatorul din ei şi nu cu ego-ul lor ,reuşesc să extragă din trecutul lor lecţii de viaţă şi învăţături care să-i ajute în viitor ! Dar foarte mulţi se identifică cu acea persoană care a trăit şi a făcut acele fapte şi nu cu observatorul din ei şi suferă foarte mult ! Multe din suferinţele noastre se datorează acestei identificări cu ego-ul nostru şi nu cu observatorul din noi ! Acest lucru se observă mai ales în situaţiile tensionate ! Oamenii calmi , cu sânge rece sunt cei care, în general se identifică cu cel care observă şi nu reacţionează emoţional identificându-se cu ego-ul (eul) lor ! Sfatul meu : daţi respectul care îl merită observatorului din voi , identificaţi-vă cu el ori de câte ori este cazul, pentru că gândirea şi emoţiile acestei persoane din noi sunt diferite de eul nostru şi de multe ori mult mai bune !