luni, 26 octombrie 2009

Despre rolurile şi măştile pe care le jucăm în societate !

 
     Foarte des auziţi această părere despre o persoană: că este o persoană falsă, că poartă măşti ! E bine să purtăm măşti ? Bineînţeles că nu ! Şi totuşi, de ce o facem ? Unii, pentru a fii politicoşi cu persoanele pe care nu le suferă, dar bunul simţ le spune că nu le pot ignora pe stradă sau pe holurile firmei şi trebuie să fie policoase, alţii din interes sau să nu-şi piardă posturile, alţii pentru că nu sunt mulţumiţi de performanţele eu-lui lor şi atunci proiectează o imagine falsă despre sine, o persoană fără probleme, „ care se descurcă ”, care face faţă cu succes provocărilor vieţii din această perioadă de criză, care nu are probleme nicăieri, nici în viaţa intimă, nici în cea profesională, oricare ar fi ea, o mască ce este pusă ori pentru a proteja un eu (ego) , mult mai mic şi cu mult mai multe probleme sau din sfidare sau ca armă împotriva celor care i-ar dori răul sau să fie şi cei sau cele pe care le cunosc, în starea mizerabilă sufletească sau socială în care se află ei sau ele ! Şi astfel, dacă priveşti de la o anumită înălţime, vezi o scenă de teatru în care unii sunt ei înşişi, în ciuda oricăror păreri ale celor din jur, invidiaţi, poate, în intimitatea lor, de cei care joacă roluri şi îşi pun măşti cu talent sau mai puţin talent ! 
    Pentru că Dumnezeu îşi caută locul în sufletul oricărei creaţii a Sa, vă pot asigura că nicio curvă, infractor sau orice categorie de persoane care calcă o lege divină, nu poate fi cu adevărat mulţumită, Dumnezeu şezând confortabil doar în sufletele împăcate cu ele însele, cu ce fac sau au făcut, cu ce gândesc sau au gândit despre orice, de la persoane până la orice situaţie de viaţă din prezent sau din trecut ! Aşă că, atunci când vă încearcă gândul că persoane care nu merită confortul pe care îl au sau îl afişează sunt mai fericite decât dvs, amintiţi-vă acest adevăr : nimeni nu poate fi fericit sau mulţumit cu adevărat, dacă nu este împăcat(ă) cu Dumnezeu în sufletul şi mintea lor ! Aceste persoane încearcă tot felul de tertipuri în discuţiile lor cu Dumnezeu, de la imposibilitatea acţionării în alt fel de cum au acţionat ele, până la încercarea de a explica lui Dumnezeu a junglei în care trăieşte, ca şi cum El, săracul , ar fi un ignorant al situaţiei în care trăieşte oricare din noi şi, cum altfel,  imposibilitatea de a obţine ce au obţinut, prin alte metode decât cele în care au obţinut ele(ei) acele avantaje, de la bani la orice situaţie materială, care le asigură confortul material şi sufletesc, de care au nevoie !

     Bineînţeles că nu poţi trăi cu sufletul în rai şi cu dracul, ca sursă de confort material şi financiar, şi atunci majoritatea persoanelor din această categorie îşi folosesc posibilitatea de a trăi în afara lor, a eului lor real, prin negarea oricărui gând pur şi concentrarea pe avantajele lor materiale şi sociale, care asigură corpului şi minţii lor deconectate de la Dumnezeu confortul necesar !

     Nu veţi întâlni nicio persoană fericită cu adevărat în această categorie, de aceea e nevoie ca acestea să se confeseze unei prietene sau prieten, mamei sau mai ştiu eu cui, căreia să i se justifice, iar ea(el ) să-i arate avantajele materiale şi sociale şi să-i prezinte în cele mai negre culori o viaţă de muncă cinstită, dar nefericite din cauza vreunui soţ care nu i-a adus bucuria sufletească firească, care să-i umple sufletul şi să-i aline durerile în momentele grele sau a unei copilării nefericite , întărindu-i, astfel, poziţia şi alegerea, în afara lui Dumnezeu, cu ajutorul unor astfel de substituţi, nu neapărat răi, cât inconştienţi !

    Ce sentimente şi gânduri trebuie să avem pentru aceste persoane ? Pentru cele inconştiente de măştile şi rolurile, care le joacă, supunându-se doar ego-urilor şi minţilor lor inconştiente şi pervertite, în căutarea unei linişti materiale, cu orice compromis, nu putem avea decât milă şi compasiune şi dacă, vreodată, avem puterea şi ocazia să le facem conştiente de inconştienţa lor şi să le trezim, aducându-le la gândirea corectă a lui Dumnzeu asupra vieţii lor şi a ceea ce trebuie să facă, să o facem din toata inima şi cu toată speranţa şi înţelegerea pentru poziţia ingrată, în care se află !

    Pentru cele sau cei care îşi asumă faptele şi metodele drăceşti, imorale şi le acceptă şi sursa şi metodele de acţiune, nu putem avea decât un sentiment de părere de rău pentru devierea lor de la metodele de acţiune normale, morale şi fireşti, dar şi o atitudine combativă, prin orice metode, de la ironizare la demascarea publică sau faţă în faţă, a eului nociv şi drăcesc pe care îl poartă şi marginalizarea în afara grupului dvs de cunoştinţe, amici, prieteni, cu amendamentul că ştim măcar, că aceste persoane îşi folosesc Liberul Arbitru , dat în dar de Dumnezeu, pentru că ne-a creat fiinţe libere, pentru a-i  reprezinta pe cei care i se opun lui Dumnezeu şi moralei normale din societate, numiţi popular de noi draci sau Satana , ca simbol al Împotrivitorului lui Dumnezeu şi, mai mult , ca şi sursă a înşelării şi păcălirii acestor persoane cu avantajele materiale şi sociale imediate de către creştini, musulmani şi alţi practicanţi ai unor religii derivate din aceste mari religii !

    Un lucru trebuie să înţeleagă oricine alege aceste căi, din inconştienţă sau judecată superficială, că în oricare caz, ei sau ele şi-au dat consimţământul , deci poartă întreaga vină, nimeni neputând călca o lege morala, etică, socială, dacă nu-şi dă consimţământul inconştient sau conştient, cu toate consecinţele, care derivă din aceasta !

    Creştinii au pentru aceşti oameni o ofertă, jertfa lui Isus, care a plătit faţă de Dumnezeu plata pentru păcatele întregii omeniri, în credinţa lor şi în schimbul acceptării acestei jertfe, îi roagă să se întoarcă la ascultarea vocii lui Dumnezeu, care este în orice om ! Eu le ofer acestor oameni şi soluţia lui Eckhart Tolle: conştientizarea şi renunţarea la identificarea cu acest ego corupt şi pervertit şi cu gândurile care îi sprijină şi îndreptăţesc acţiunile şi ţinând cont că, în realitate, SUNTEM PERSOANA DIN CLIPA PREZENTĂ , să ne întoarcem urechea interioară spre vocea acelei PREZENŢE DIVINE DIN NOI, care nu impune, pentru că ne-a creat fiinţe libere, dar care ştie mai bine decât oricine, cum să ne trăim viaţa aici pe Pământ, fiind Dumnezeu , deci atotputernic şi atotştiutor şi ne poate transforma în persoane de ale căror acţiuni şi gânduri să fim mândri , fiind în concordanţă cu cele mai intime şi pure gânduri ale fiinţei noastre !

Niciun comentariu: