sâmbătă, 19 decembrie 2009

Despre eul (ego-ul ) nostru !

  Una dintre creaţiile spirituale ale noastre, foarte importante din punctul meu de vedere , este eul (ego-ul ) nostru ! Zi de zi ne îmbogăţim sau sărăcim eul ( ego-ul ) nostru, prin adăugarea sau scoaterea unor tipare de gândire sau comportament . Putem adăuga tipare bune sau rele ! Pentru că sunt un admirator al modelului creştin, în sensul că trebuie urât tiparul de gândire sau comportament, dar nu omul, pentru care trebuie să ne rugăm sau să încercăm să-l convingem de nevalabilitatea sau falsitatea analizei sau credinţei sau credinţelor sale, cu calm şi respect, prin argumente de necombătut, voi insista des pe versete din Biblie, pe viziuni creştine asupra caracterului lui Dumnezeu, adaugând cele scoase în evidenţă de oameni inteligenţi şi destul de profunzi, din punctul meu de vedere, dar necreştini ( liber-cugetători , de exemplu, sau chiar atei ).
    Pentru a avea succes real în viaţă, aşa cum scotea în evidenţă domnul Pavel Coruţ ( un liber -cugetător ), în cărţile dumnealui, trebuie să avem solide cunoştinţe din domenii variate ca psihologie, logică, istorie, arheologie, fizică, astronomie, medicină, genetică, etc . Fără solide cunoştinţe în aceste domenii, chiar dacă avem conturi substanţiale în bancă, care să ne asigure confortul financiar necesar, nu ne putem numi oameni cu adevărat, luminaţi şi aparţinând acestui secol ! Deşi foarte mulţi creştini, au baza necesară în Biblie (Vechiul şi Noul Testament ), pentru formarea unui caracter frumos, pentru că ignoră aceste materii şi nu le acordă aceeaşi atenţie, ajung să emită teorii ştiinţifice (zic ei ), de care râd şi copiii inteligenţi ! 

   În 1 Corinteni 13 este descris caracterul lui Dumnezeu, prin lumina pe care o avea apostolul Pavel în mintea şi sufletul său . Este folosit ca şi cuvânt înlocuitor pentru Dumnezeu, cel mai drag cuvânt pe care îl are omenirea la acest moment ( iubirea sau dragostea ) ! Dacă un creştin îşi alege acele trăsături ca model (tipar) de caracter, de cum şi-ar dori să fie , nu cred că vreo fiinţă inteligentă are ceva de obiectat la trăsăturile de caracter scrise acolo. Înlocuind cuvântul „dragostea (iubirea)” cu „creştinul” sau „un om” avem ca model (tipar) de comportament următoarele calităţi : omul trebuie, pentru a avea un caracter pe placul lui Dumnezeu, să fie îndelung răbdător, plin de bunătate, să nu pizmuiască ( să invidieze ), să nu se laude, să nu se umfle de mândrie, să nu se poarte necuviincios, să nu caute folosul său, să nu se mânie, să nu se gândească la rău, să nu se bucure de nelegiuire, ci să se bucure de adevăr, să acopere totul, să creadă totul, să nădăjduiască ( spere ) totul, să sufere totul ! 
   Bineînţeles că aceste îndemnuri trebuie luate cu anumite amendamente...! Dacă crezi totul, de exemplu, rişti să devii, din punctul meu de vedere, un idiot şi chiar dacă această postură este văzută de mulţi creştini ca dovada maximă a credinţei şi apartenenţei la această religie, eu o văd ca o renunţare voită la această facultate dată oamenilor , raţiunea, de creatorii noştrii, de Dumnezeu direct sau prin fiinţe extraterestre în expediţie sau eşuate pe acestă planetă, ale căror urmaşi, din păcate, sălbăticiţi, suntem, şi motiv de desconsiderare din punctul meu de vedere ! 
 
    Un alt model dat creştinilor se află în 1 Timotei cap.3, unde se descrie, cum trebuie să fie episcopii şi diaconii într-o Biserică : „ 3:1 Adevărat este cuvântul acesta: "Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun."

3:2 Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii.

3:3 Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor (certăreţ) , nu iubitor de bani; 

3:4 să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa.

3:5 Căci, dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?

3:6 Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului.

3:7 Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi să cadă în cursa diavolului.

3:8 Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav,

3:9 ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat.

3:10 Trebuie cercetaţi întâi, şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi.

3:11 Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile.

3:12 Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste şi să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor.

3:13 Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus.

  Sunt şi învăţături date de apostolul Pavel femeilor, în aceeaşi epistolă, cu care nu sunt de acord, specifice acelor vremuri, în care femeia era considerată pe o treaptă inferioară bărbaţilor ( 1 Timotei, cap.2 :„ Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea.

2:12 Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.

2:13 Căci întâi a fost întocmit Adam, şi apoi Eva.

2:14 Şi nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. „


    Bineînţeles că astăzi interdicţia dată femeilor să înveţe pe alţii şi teoria greşelii Evei, prin care toate femeile sunt vinovate, este astăzi crezută doar de acei creştini pentru care eu am cea mai mică consideraţie ! În acelaşi capitol sunt versete care s-ar putea să placă multor bărbaţi, şi poate, şi femeilor :  1 Timotei 2:9 ...„ femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,

2:10 ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. „

    Avem , de asemenea o mulţime de proverbe în Biblie, care ne învaţă să fim harnici, să iubim cunoştinţa, ştiinţa, înţelepciunea , bunătatea, facerea de bine, aşa că pentru cei care doresc să caute tipare de comportament bune, le recomand călduros lectura acestor capitole din Biblie ! 


     Aşa cum observăm, chiar pentru liber-cugetători, cum sunt eu, Biblia poate fi o carte foarte bună, de unde te poţi inspira pentru a-ţi crea tipare şi modele de comportament corecte ! La ele adaug sfaturile, analizele, modelele autorilor mei de suflet Pavel Coruţ, Stephen Covey, Richard Wurmbrand, Serghei Lazarev, Eckhart Tolle, unii creştini , alţii nu şi fiecare la rândul său , poate adăuga autorii preferaţi din care să se inspire pentru a-şi crea un caracter de care să fie mândru (ă) ! 

    Un lucru este de notat şi eu îl găsesc foarte important, eul nostru, deşi ne este ca o carte de vizită şi ne reprezintă, aşa cum scotea foarte bine în evidenţă Eckhart Tolle, nu suntem noi ! Este o creaţie a noastră ! 
 În fiecare clipă, uneori inconştient (pe pilot automat, aş zice ) alteori conştient, în funcţie de împrejurări, de gradul nostru de conştienţă a eului nostru, a tiparelor noastre de comportament şi gândire, a culturii acumulate, alegem un tipar de comportament sau altul, o credinţă, concluzia unei analize făcute anterior din memorie, dar cum alegem să fim sau ce tipar de comportament urmăm, sunt creaţii anterioare, preluate inconştient sau conştient din ce citim , vedem, admirăm sau imităm ! Pe această realitate se bazează posibilitatea schimbării oricărui om,  în orice clipă, dacă tiparele lui de comportament sau credinţele îi sunt greşite, de aceea atât rugăciunea cuiva pentru cineva care greşeşte sau se comportă imoral sau ilegal are logica sa, la fel constrângerea în cazul infracţiunilor prin amenzi sau închisoare sau discuţiile cu cei care ascultă şi o altă părere decât cea formată sau acceptată ! 

   În lumea această există mai multe nivele de existenţă ! Deşi deasupra tuturor este Dumnezeu, imitarea unor comportamente din junglă, unde doar instinctul dictează, în lumea oamenilor dotaţi cu raţiune, trebuie pedepsită de toţi oameni conştienţi, prin toate formele de constrângere avute la îndemână, de la amendă sau oprobiu, la închisoare !  
  Suntem oameni dotaţi de Dumnezeu , în ultimă instanţă, cu raţiune şi în virtutea acestei facultăţi, nu avem voie să acceptăm ca reguli de viaţă, modelele junglei, unde cel mai tare este şef absolut peste cel slab, peştele mai mare îl mănâncă pe cel mai mic şi alte legi ale junglei, acceptate în lumea animalelor fără raţiune ! De aceea , deşi între noi s-au strecurat şi adoptă aceste legi mulţi dintre îmbogăţiţii , patronii  şi chiar conducătorii politici ai vremurilor noastre, pe ideea că „cine poate, oase roade” şi „ cel slab trebuie să se supună celui tare ", toţi cei conştienţi de această deviere regresivă, sălbatică trebuie să amendeze, prin orice mijloace, de la dispreţ, oprobiu public, la predarea lor organelor abilitate, pentru amendare sau închisoare, după caz, lucru care se întâmplă destul de rar spre deloc, în justiţia din ţara noastră, acesta fiind un motiv pentru care suntem în coada Europei, deşi cu o ţară bogată şi mulţi oameni inteligenţi ! 
     Aici creştinismul cu iertatul sau toleranţa oricărui păcat mi se pare în afara realităţii, atitudinea potrivită fiind una foarte combativă şi justiţiară ! Degeaba bagi la închisoare cei mai mărunţi dintre infractori şi laşi afară rechinii ! Din păcate, astăzi trăim într-o societate bolnavă, dar sper ca individual să se întâmple şi lucruri bune în viaţa unora dintre noi şi prin ambiţie, consecvenţă şi determinare în urmărirea şi împlinirea scopurilor pe care ni le-am propus, să ajungem să fim şi să avem ce ne-am dorit ! Am spus şi să avem, eu neavând nicio simpatie pentru cei săraci şi cinstiţi, întreţinuţi de alţii, din milă publică sau cum spun ei, de Dumnezeu ! 
Succes tuturor în odiseea lui personală !

  - Va continua ! -  

3 comentarii:

Dan Ioanitescu spunea...

Dupa ce te-am citit am stat o clipa sa ma gandesc. Care este de fapt odiseea mea. Mai stiu?

Cat de tari si lungi sunt radacinile spiritului meu in traditia religioasa daca simt ca trebuie sa ma mai intorc din cand in cand cu fata catre religie? Cat sunt si cat nu sunt patruns de adevarurile biblice? Ma intreb acum citindu-te.

Uite Elvis, cateodata am nevoie de dezbateri pe teme religioase. Un an, aproape doi aveam radioul deschis pe Trinitas si pe Vocea Sperantei. Apoi nu am mai ascultat astfel de lucruri. Am ramas in brate cu Rdio Romania Muzical si cu Gold FM. Acum nu mai ascult nimic.
Si deodata am avut nevoie sa intru aici.
Bun gasit prietene!

Elvis spunea...

Dumnezeu nu e un idiot şi dacă vrea să mă convingă de falsitatea unei credinţe sau unor credinţe sau analize de-ale mele , are El arme şi argumente şi raţionale şi de orice natură să-mi arate... ! De aceea după câteva săptămâni de repaus , am ieşit pe baricade cu gândul să nu-mi mai fie jenă de nimic, să spun ce gândesc şi despre adevărurile stâlpilor religiei creştine, apostolii şi evangheiştii, să scriu despre cele cu care sunt de acord şi să aduc argumentele mele raţionale sau de bun simţ pentru cele cu care nu sunt de acord ! Dumnezeu m-a făcut liber, nu zombi să repet şi să mă perpelesc în suc propriu, când nu sunt de acord cu ceva din Biblie ! El e peste Biblie, Iisus, apostoli , evanghelişti, profeţi şi de acum orice plângere din partea creştinilor habotnici sau cu un IQ de grădiniţă, o voi trata cu toată forţa de care sunt în stare ! Dacă lor le place să fie ironici sau să ne ia la mişto, considerându-se în tabara care nu va fi arsă la funduleţ, le voi arăta eu cât sunt de îndreptăţiţi să se considere oameni dotaţi cu raţiune, nu pentru a susţine uneori infractori de cea mai joasă speţă prin versete biblice de toleranţă creştinească sau de purtare a crucii ! Am nişte conflicte cu câţiva dintre ei, care apără cu versete biblice animale sau alţii care îmi arată politicieni şi manelişti ca să-mi pună în evidenţă cultura zilelor noastre ! Mă rog, idioţi ! De-abia le aştept răspunsurile pe blogurile pe care mă bat cu ei !M-am săturat să mai rabd proşti, chiar dintre creştini, doar pentru că ei cred că porcul zboară şi plopul face micşunele ! Cât despre creştinii care ştiu ce vorbesc şi scot din cămara inimii şi minţii lor lucruri admirabile, îi voi promova din toată inima, să vadă idioţii dintre aşa zişii creştini, ce gen de creştini apreciez ! Sunt liber-cugetător, îmi este dragă această facultate dată nouă de Creator şi n-am să renunţ la ea, de dragul creştinilor cărora la anumite refrene aud note discordante ! Poate ei cântă fals acolo...! Mă vei vedea mai des şi foarte activ pe blogurile lor, până mă vor bana ! În general ,idioţii nu suportă mult argumentele ! Îţi trântesc un verset şi au terminat cu tine, apoi o profeţie cum că le e milă pentru tine că o să arzi în iad şi alte „minunăţii" de acest gen, specifice imaginaţiei creştinilor spălaţi pe creier !

Elvis spunea...

Dragă Dan, pentru mine Biblia este o carte din care încerc să învăţ cât de multe pot ! Este o carte de religie pentru că Vechiul Testament exprimă credinţele şi religia poporului evreu, iar Noul Testament pe cele ale creştinilor dintre evrei, iniţial, şi apoi şi dintre Neamuri (alte popoare). Eu sunt un tip preponderent raţional, atât de raţional că în facultate, o prietenă îmi spunea că sunt 100% raţional, eu crezând că sunt 100% sentimental, pentru că atât de mult făcea parte raţiunea şi analiza din fiinţa mea, că atunci când le priveam , „din afară", cum se spune, eu le vedeam în suflet ! Şi tu şi Şerban îmi plăceţi foarte mult, pentru că aveţi talente atât de diferite de ale mele, dar foarte plăcute pentru mine şi când vă exprimaţi anumite gânduri sau analizaţi ceva, când abordaţi anumite subiecte sau când răspundeţi cuiva ! Îmi place când oamenii sunt diferiţi şi frumoşi şi nu îşi netezesc creierul să nu cumva să fie diferit de alt om de lângă el ! De asta spun eu că cei care cred că Biblia este chintesenţa gândirii umane, uită adevărurile minunate şi nuanţele din fiecare om ! Îmi place să găsesc în Biblie principii după care să mă ghidez sau la care să mă raportez şi îmi place Biblia pentru că este o carte care are la bază sentimentul de dragoste ,cel puţin Noul Testament, şi crede că acest sentiment este preponderent în caracterul şi personalitatea lui Dumnezeu . În al doilea rând, creştinismul ca religie are foarte multe multe lucruri pe inima mea ! Pentru mine orice carte , chiar şi Biblia, nu se substituie lui Dumnezeu, de aceea orice analiză , orice selecţie între adevărurile Bibliei făcute de oricine cu discernământ şi curaj , nu le consider blasfemice, ci mai degrabă victorii ale curajului de a spune ce gândeşte orice fiinţă umană ! Dumnezeu ne-a făcut liberi, nu papagali ! A creat şi papagalul... e simpatic că poate repeta anumite cuvinte, dar omului i-a dat raţiune şi putere să analizeze şi să-şi dea cu părerea de la înălţimea sau micimea după caz a gândirii sale ! De aceea urăsc habotnicii şi mi-am propus să nu mai am nicio milă pentru ei ! Am eu ac de cojocul lor !