vineri, 14 mai 2010

Versete care îmi plac din Biblie !

   Pentru că zilele astea am scris împotriva lui Isus şi a ucenicilor săi, mai bine spus a unora dintre credinţele lor, cineva care mi-a citit postările doar ultimele zile, ar putea trage concluzia că nu găsesc nimic bun în această carte şi că, ce fac eu este doar să scuip imaginea lui Isus şi a ucenicilor săi ! Nu este adevărat ! Îmi plac foarte multe sfaturi şi învăţături din Biblie şi azi voi prezenta doar câteva dintre ele !
   Învăţătura care îmi place şi mi-a venit în minte este în Matei 20:25-28:

20:25 Isus i-a chemat şi le-a zis: "Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. 
20:26 Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; 
20:27 şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. 
20:28 Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi." 


  Mulţi dintre şefii şi conducătorii vremelnici ai lumii acesteia, nu au satisfacţie mai mare decât să aibă cât mai multe slugi şi, dacă se poate, de cea ma bună calitate ! Îmi place enorm de mult, cum vede Isus lucrurile, în această chestiune şi pe cine consideră el, mare . E frumos şi că se dă pe sine exemplu ! Deci una peste alta este un sfat foarte bun, care merită urmat de cât mai mulţi oameni, indiferent de credinţe,liber-cugetător, creştin, ateu sau de altă religie ! Alte versete care îmi plac :
    Dumnezeu nu se mânie 1 Corinteni 13:5
    Dumnezeu nu se umflă de mândrie şi nu se laudă 1 Corinteni 13:4, în sensul că un creştin nu trebuie să se mânie, să se umfle de mândrie şi să se laude, dacă spune că este creştin !
   Filipeni4:8 Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. 
 Dragostea suferă totul 1 Corinteni 13:7, tot în sensul că cine spune că este creştin trebuie să sufere totul !
   1 Corinteni 14:30 Şi, dacă este făcută o descoperire unuia care şade jos, cel dintâi să tacă., ca regulă, de cum trebuie să reacţioneze cineva în biserică, dacă i s-a făcut o descoperire !
   Efeseni 5:25 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,
  Iacob (fratele de mamă al lui Isus )- Iacob 1:17 orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor (Dumnezeu,n.a), în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. 
Iacob 1:27 Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume. 


 Şi închei cu un sfat din Vechiul Testament : Psalmi 1:1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori ! Acum şi eu pot fi privit de creştini ca un batjcoritor, dar Dumnezeu ştie mai bine ce e în sufletul şi mintea mea la adresa Dumnealui !
 Mai sunt o grămadă de sfaturi care îmi plac din Proverbe, Eclesiastul, Iov, Psalmi Şi Noul Testament ! Într-o altă postare !

Niciun comentariu: