luni, 12 decembrie 2011

Versete care-mi plac din Biblie

Matei 20:25-28:


20:25 Isus i-a chemat şi le-a zis: "Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. 
20:26 Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; 
20:27 şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. 
20:28 Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi." 

Iacov 1.13-14


Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni.
14 Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit


Iacov 1.17
orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.


Filipeni 3.16


Dar, în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel.


 Filipeni 4.8


Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.


1 Corinteni 13


4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.