miercuri, 22 februarie 2012

Joel Osteen-un predicator care-mi place foarte mult !


Astazi voi posta ceva scris de sotia sa ! Foarte fain ! Traducerea, mai tarziu ! :)


Looking at the Other Side
Posted by Victoria Osteen on 2/20/2012

Many people today have the mentality that "the grass is greener on the other side." They look at others who appear to be more successful and think, Boy, they must be lucky. And then they look at their own circumstances and think, "If only…If only I had a better job. If only…my spouse was like so-and-so. If only…I had gone to college. If only…I had the opportunities that so-and-so had." It's easy for people to look around and think everyone else simply has it better. But I believe this kind of constant comparing will get you off course in life and keep you from God's best. If we assume that other people just happen to have it better, it gives us an excuse to live in mediocrity. The truth is that the principles of God's Word apply to every person. As believers in Jesus Christ, we all have the same opportunity to receive blessing, peace, joy and victory.

I don't personally believe the grass is greener on the other side; I believe the grass is greener where you water it. In other words, we have to tend to the things that are inside of us if we want to see our lives blossom and grow. If you want better relationships, you have to invest in the people around you. If you want a better job, you have to invest in your skill set to qualify for that promotion, and then go after it. We all have the capacity to come up higher. God has given you tremendous opportunities, and that's why you can't focus on what everyone else has. If you do, you'll miss out on what God has especially for you! It doesn't matter where you've come from; it doesn't matter where you are right now. If you'll step out and be faithful with what is in your hand today, God will bless it and multiply it and take you places that you never dreamed.

Today, instead of focusing on what you don't have, look inside at what you do have. Make the decision to cultivate the dry, fallow areas of your life. Begin to water and invest in the areas where you want to see change. As you tend to what the Lord has given you, I believe He'll pour out His blessing and favor on you, and you'll see your life flourish beyond anything you could have ever hoped or dreamed.

"He who tends a fig tree will eat its fruit…" (Proverbs 27:18, NIV).


Tradus cu Google translation si adaptat putin...am o lene...ca ma doare..eu cand citesc in engleza pricep ideea, nu prea traduc in mintea mea in romana..:) so, scuze pentru traducere! Data viitoare va fi mai bine !


   Mulţi oameni, astăzi, au mentalitatea că "iarba este mai verde pe partea cealaltă." Se uită la altii care par a avea mai mult succes şi cred că, hei, astia trebuie să fie norocosi. Şi apoi se uita la circumstanţele vietii lor şi cred că, "Dacă numai ... Dacă aş avea un loc de muncă mai bun. În cazul în care doar ... soţul meu ar fi fost aşa-şi-aşa. În cazul în care doar ... m-as fi dus la colegiu. Dacă doar am avut ... oportunităţile pe care aşa-şi-aşa au avut. " Este uşor pentru oameni să se uite în jur şi cred că toată lumea are pur şi simplu mai bine. Dar eu cred că acest tip de constantă faţă vă va primi pe parcursul în viaţă şi păstraţi-vă de la a lui Dumnezeu cel mai bine. Dacă acceptam că altor oameni li se da mai mult, ne da noua o scuză pentru a trăi în mediocritate. Adevărul este că principiile Cuvântului lui Dumnezeu se aplică la fiecare persoană. Ca şi credincioşi în Iisus Hristos, noi toţi avem aceleaşi şanse de a primi binecuvântarea, pace, bucurie şi victorie.

Eu, personal, nu cred că iarba este mai verde la ceilalti, eu cred că iarba este mai verde acolo unde este udata. Cu alte cuvinte, trebuie sa va indreptati atentia spre lucrurile care sunt în interiorul vostru, dacă vrem să vedem ca înfloreste viaţa voastră şi  creste. Dacă doriţi relaţii mai bune, va trebui să investim în oamenii din jurul nostru. Dacă doriţi un loc de muncă mai bun, va trebui să investească în seturi de aptitudini pentru a beneficia de această promovare, şi apoi du-te după ea. Noi toti avem capacitatea de a deveni mai mari. Dumnezeu ne-a dat oportunităţi enorme, si de aceea nu vă puteţi concentra pe ceea ce toată lumea are. Dacă faceţi acest lucru, vei pierde ceea ce are Dumnezeu special pentru tine! Nu contează de unde vii, nu conteaza unde esti acum. Dacă veţi ieşi şi veti fi credincioşi in ceea ce este în mâna ta astăzi, Dumnezeu va binecuvânta şi înmulţi şi te va duce in  locuri in care nu ai visat vreodata ca vei ajunge.

Astăzi, în loc să te concentrezi pe ceea ce nu ai, uita-te in interiorul tau la ceea ce ai. Ia decizia de a cultiva zonele uscate, necultivate din viaţa ta. Incepe prin a uda şi  investiti în zonele în care doriţi să vedeţi schimbarea. În ceea ce ai tendinta de a ceea ce Domnul a dat de tine, eu cred că El va turna binecuvântarea Lui şi favoare pe tine, şi veţi vedea ca viaţa ta va înflori dincolo de tot ceea ce ai fi putut vreodată spera sau visa.
 " Cine îngrijeşte de un smochin va manca din rodul lui …" (Proverbs 27:18, NIV).