luni, 28 mai 2012

GÂNDEŞTE CU INIMA ! O postare foarte bună a bunului meu prieten, Dan Ioaniţescu !    Observ foarte des că oamenii se ceartă din cauza sensurilor pe care le dau unor cuvinte ! Unul din ele este „religie" ! Dacă întrebi un creştin cunoscător al Noului Testament ce este religia, pe lângă minunata definiţie a lui Iacov, fratele lui Isus, Iacov 1:27 Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume. , pentru care niciun liber-cugetător sau ateu nu ar trebui să aibă nicio obiecţie, îţi poate da aproape tot capitolul 1 din Iacov...Dau doar câteva versete : 1:16 Nu vă înşelaţi preaiubiţii mei fraţi: 1:17 orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. 1:18 El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. 1:19 Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie; 1:20 căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. 1:21 De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate, şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. 1:22 Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. 1:23 Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă,1:24 şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. 1:25 Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. 1:26 Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. 

  Datorită călcării acestor sfaturi, creştinii sunt identificaţi de către liber-cugetători sau atei, prin rebuturile lor din Biserica Ortodoxă, Catolică sau Protestantă ! Niciodată creştinii nu vor avea o problemă cu doctrina şi învăţăturile lor de bază, lăsând la o parte minunile şi naşterea miraculoasă a lui Isus sau discuţii despre cosmogeneză bazate pe Geneza (Facerea) ! Oricând un creştin, în faţa oricărui liber-cugetător, la orice întrebare a acestuia îi poate răspunde precum Richard Wurmbrand, un creştin evreu care întreba : Găseşti ceva frumos în această religie ? Dacă da, atunci du-te şi fă acel lucru şi încet-încet vei vedea din ce în ce mai mult din frumuseţea religiei şi credinţei noastre ! Nimic mai mult, nici discuţii în contradictoriu pe seama personajelor Vechiului Testament, nici pe seama Genezei sau nu ştiu eu cărui eveniment interpretabil ! Vezi ceva bun în noi ? Atunci du-te şi fă şi tu acel lucru şi vei vedea din ce în ce mai mult din frumuseţea religiei şi credinţei noastre ...


 Articolul spre care face trimitere poza, dând click pe ea, este o postare a prietenului meu, Dan Ioaniţescu, în care încercăm după puterile noastre eu , Dan şi alţi prieteni, mai mult sau mai puţin creştini, unii simpatizanţi ai altor religii, la fel de frumoase ca şi creştinismul, dacă îi cauţi învăţăturile care îţi înalţă spiritul să dezbatem un subiect sau o sintagmă interesantă în creştinism şi nu numai : „ Să gândeşti cu inima" ! Vă invit la comentarii ! 

adresa postării : http://buriculpamantului.blogspot.com/2010/02/gandeste-cu-inima.html

Niciun comentariu: